Írások a költőről


Ratkó József művei és a róla szóló irodalom. Bibliográfia.
Összeáll. DOBÓ Istvánné, FICSOVSZKY Ilona, bev. TAKÁCS Péter. Nagykálló, 1975, Krúdy Gyula Könyvtár, 39 p.

„... a múlt idő nem délibáb”. Válogatás Ratkó József: Segítsd a királyt! című drámájának kritikáiból.
Szerk. CS. NAGY Ibolya. Nyíregyháza, 1986, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 95 p.

A rászedettek fejedelme. Lírai vallomások Ratkó Józsefről.
Gyűjt., vál., szerk., bev., jegyz. BÉNYEI József. Nyíregyháza, 1992, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Alapítvány, 82 p. /Koszorú, 6./

KONDOR Jenő: A félelem és a remény költészete. Ratkó József.
Nagykálló, 1993, Városi Könyvtár, 63 p. /Nagykállói Helytörténeti Füzetek, 4./ Kismonográfia.

1994. szeptember 24-én Tiszadobon megalakult a Ratkó József Irodalmi Társaság = Irányjel, [1.] évf., 1994. dec., [1.] sz., 12 p.

Ratkó József emlékszám = Partium, 13. évf., 2004, ősz, 96 p.

JÁNOSI Zoltán: „A kő alatti fény”. Ratkó József és „két” nemzedéke.
Miskolc, 2005, Felsőmagyarország Kiadó, 287 p. /Vízjel/

CS. JÓNÁS Erzsébet: Alakzatok és trópusok a műfordításban. (Ratkó József Viszockij-fordításainak elemzése orosz eredeti szövegmellékletekkel).
Budapest, 2006, Nemzeti Tankönyvkiadó, 48 p. /Az alakzatok világa, 18./

Ratkó József emlékszám
= Tariménes, 2. évf., 2006, 1. sz., 216 p.

 • Tartalom:
 • RATKÓ József: Egy ágyon, egy kenyéren [4.]
 • RATKÓ József: A magyar költészetről 5–9.
 • RATKÓ József: Dal [Itt…] 9.
 • BUDA Ferenc: Ratkó József ürügyén 10–11.
 • NAGY Gáspár: Két levél Ratkó Józsefhez 12–15.
 • SERFŐZŐ Simon: Nincs elnézés 16.
 • SERFŐZŐ Simon: Búcsúírás 17.
 • KISS Ferenc: Félelem nélkül 18–22.
 • RATKÓ József: Anyám [Most már…] 22.
 • KABDEBÓ Lóránt: Moralitások a hit és kétség keresztjén. (Ratkó József: Fegyvertelenül, 1968) 23–26.
 • RATKÓ József: Nagy László 26.
 • TAKÁCS Péter: Ratkó József. (Portrévázlat) 27–36.
 • RATKÓ József: Mire virítasz? 36.
 • KISS Ferenc: Életérdekű halottsiratók. Ratkó József: Törvénytelen halottaim 37–40.
 • ALFÖLDY Jenő: Halottak törvénye. Ratkó József: Törvénytelen halottaim 41–43.
 • RATKÓ József: Az öregek. – Veres Péter emlékének – 43.
 • KABDEBÓ Lóránt: A személyes létezés közösségi meghatározottsága 44–50.
 • RATKÓ József: Zsoltár 50.
 • GÖRÖMBEI András: Mélyből jött költészet. Ratkó József portréjához 51–54.
 • ÁGH István: Hogy a csillagok meg ne varasodjanak. Ratkó József: Félkenyér csillag 55–60.
 • MÁRKUS Béla: A múlt nem mutatvány. Ratkó József összegyűjtött versei 61–67.
 • RATKÓ József: Bujdosva. – Bugya Istvánnak – 67.
 • GÖRÖMBEI András: Ratkó József köszöntése 68–71.
 • BÍRÓ Zoltán: Sors és szerep. Arcképvázlat az ötvenéves Ratkó József költészetéhez 72–79.
 • LÁNG Gusztáv: Eredet és eredetiség. Ratkó József válogatott verseiről 80–86.
 • RATKÓ József: Anyám [Anyám…] 86.
 • LACZKÓ András: Ratkó József lírájának rétegei 87–98.
 • RATKÓ József: Apám [Szememben…] 98.
 • VASY Géza: „Egyetlen esély: bátor arcunk”. Ratkó József költészetéről 99–111.
 • RATKÓ József: Szatmárcseke 111.
 • VASY Géza: „Hanglemez ez a Föld”. A dalforma Ratkó József lírájában 112–117.
 • RATKÓ József: J. A. 117.
 • NAGY Gáspár: Az Antigonét fordító Ratkó József 118.
 • KOCZISZKY Éva: Magyar Antigoné 119–124.
 • KARÁDI Zsolt: „Sok szörnyű csodafajzat van…”. Adalékok Ratkó József Antigoné-fordításához 125–129.
 • BABOSI László: Ratkó József töredékes Bartók-tanulmányának rekonstrukciója. A bartóki szintézis megvalósításának lehetőségei a magyar irodalomban 130–151.
 • NAGY Gábor: Ratkó József, a halottak költője 152–167.
 • CS. JÓNÁS Erzsébet: A szabadságvágy közös motívumai Ratkó és Viszockij költői világában. (Ratkó József Viszockij-fordításaihoz) 168–188.
 • JÁNOSI Zoltán: „Élő fa az idő, és égig ér”. Ratkó József Segítsd a királyt! című drámájának születése, színpadra állítása, időszerkezete és folklórösztönzései 189–204.
 • ANTALL István: Annektált temetők. Ratkó József és a határon túli magyar irodalom 205–209.
 • OROSZ János: Emlékezés Ratkó Józsefre 210–214.
 • SZABÓNÉ CSEH Ágnes: A Ratkó-verseny tizenhárom éve 215–218.
 • RATKÓ József: In memoriam I. Gy. 218.

CS. JÓNÁS Erzsébet: Kettős portré villanófényben. Ratkó József Viszockij-fordításainak elemzése.
Nyíregyháza, 2008, Krúdy Könyvkiadó, 149 p.

„Leszek haláltól ronthatatlan”. Olvasókönyv Ratkó József életművéhez.
Vál., szerk., bev. JÁNOSI Zoltán. Budapest, 2010, Magyar Napló – Írott Szó Alapítvány, 317 p.

Ratkó József bibliográfia.
Összeáll. BABOSI, László. Nyíregyháza, 2010, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 412 p.

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle
Emlékezés Ratkó Józsefre = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 49. évf., 2014, 3. sz., 3-64. p.