Éjszaka [Szombat...]

Szombat van.
Éjszaka van.
Vak az ég, világtalan.
Nincs fény sehol,
se fent, se lent.
A holdfény megalvad. A lámpák
halott szentjánosbogárkák.

Növeszti karmait a csend.

Gondjaira borulva alszik
a munkás, a paraszt.
Senki nem virraszt.

Egyedül van a világ,
fénytelenül.
Fölötte minden csillag
megüvegesedik, kihűl.

Egyedül vagyok én is, egyedül.
S félek. A súlyos éjszaka
nyitott szemembe dűl.
Elfér benne –
olyan nagy. Olyan kicsi.
Nincsenek határai,
csak részei vannak, részei.

Tornyok, faluk, álmukban is
forgolódó, csikorgó városok,
oly kicsik, hogy szemem
csak sejti őket.
Amőba-országok tolulnak,
türemkednek, egymáshoz szorulnak,
lökdösik, feszítik a Földet.

Emitt, mint óriás csiga,
lassú ház mászik.
Fénylik a nyoma:
nyálzik.

A rész most nagyobb az egésznél,
mert látszik.

Lófejű fejsze vicsorog,
dühében a tőkét harapja.
A varas tőkére csorog
habos haragja.

Eső csurog,
az isten nyála. Csurog az építkező fára,
virágra,
a megemészthetetlen világra.

A Hold: cigányszem –
ragyogna s elfeketül.

Fél az anyag egyedül.

Föltoronylik a jegenye,
imbolyog, célt kutat.
Körülötte a bokrok, a kövek
beássák magukat.


Falu kinnhagyott kisfia,
gyerek-riadtan dermed a tanya.
Mozdulna s nem mer. Nem talál haza.

Észrevette, nézi az éjszaka.

Nem vesz tudomást a veszélyről,
háborúról, közelgő télről,
csak nő a fű.
Azt hiszi, örök életű,
mint én hittem
gyerekkoromban.

Ahol én vagyok, nyugalom van.

Nem fél a rönk, amin ülök,
a homok nem vacog.
Bíznak bennem a körülöttem
surrogó atomok.
Érzik, hogy itt vagyok,
s ember vagyok.

A halhatatlan
anyag bízik a halandó anyagban,
hisz bennem.
Pedig neki csak változás
az elmúlás,
amely elpusztít engem.

Az anyag indulata
csupán energia:
fény, mozgás és meleg.
Az anyag nem szeret,
nem szaporodik, csak átlényegül.
Él időtlenül, terméketlenül –
ráér, s ez adhat néki nyugalmat.
Nekem a szerelem.
Szívembe nyomhatnám a kést,
ha nem volna velem.

Mert nekem a szerelem merész,
halálig tartó összeesküvés,
gyönyörű, páros lázadás
a zsarnok elmúlás
ellen; örök harc, konspiráció –
ha róla szólna, elnémul a szó,
mert páromat én el nem árulom.

Halálra ítélt engem az idő,
de az életet mégis vállalom.
S ezért vagyok különb a kőnél.
Lélekkel magasabb
az ércekbe gyűrt örök erőnél,
a forró földnél,
amely majd magába fogad.

Az ember nagy, nem az anyag. –

Hajnalodik. S ahogy felállok,
felmagasodnak a suhanc akácok,
a világ is feláll.

Épülő dóm a jegenye,
orgonasípja kismadár.


Most szellőzködni kezd a táj.
Lobogóit a fény kibontja,
feljön a Nap.
Alvó puli a boglya,
gőzöl,
szárítgatják a sugarak.

Ág roppan s pörögve lehull,
a földbe belesimul –
ó
anyag honvágya,
gravitáció!

Az apró neszre a kutya
álmában hegyezi fülét,
de föl nem ébred. Már nincs veszély.

A kotlós lombok alatt
mocorog, alszik a szél.

Vas-tündér, izzó Nap, tündökölj!

<< Vissza