Róla szóló szakirodalom

VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM RATKÓ JÓZSEF MUNKÁSSÁGÁRÓL

KRITIKÁK

KÖNYVEIRŐL

Félelem nélkül (1966)

1. Kiss Ferenc: Ratkó József: Félelem nélkül = Szabolcs-szatmári Szemle, 1. évf., 1966, 1. sz., 134–136.

2. Falus Róbert: Könyvszemle = Népszabadság, 24. évf., 1966. ápr. 15., 88. sz., 9.

3. Kopka János: Ratkó József: Félelem nélkül. (Magvető, Új termés 1966.) = Kelet-Magyarország, 23. évf., 1966. ápr. 24., 96. sz., 9.

4. Magyari Vilmos: Ratkó József: Félelem nélkül.(Új termés) = Hajdú-Bihari Napló, 23. évf., 1966. máj. 8., 108. sz., 7.

5. Rusznyák Márta: Három költő verseskötete = Magyar Nemzet, 22. évf., 1966. máj. 15., 114. sz., 13.

6. Mezei András: Igazmondás. Ratkó József: Félelem nélkül (Magvető) = Élet és Irodalom, 10. évf., 1966. júl. 23., 30. sz., 4.

7. Ilia Mihály: Ratkó József: Félelem nélkül = Tiszatáj, 20. évf., 1966, 7. sz., 588–589.

8. Pomogáts Béla: Könyvtáros költők = Könyvtáros, 16. évf., 1966, 7. sz., 421–422.

9. Sáray Erzsébet: Ratkó József: Félelem nélkül. (Magvető Könyvkiadó, 1966) = Kritika, 4. évf., 1966, 7. sz., 59–60.

10. Takács Péter: Félelem nélkül = Alföld, 17. évf., 1966, 8. sz., 84–85.

11. Farkas László: Ratkó József: Félelem nélkül = Új Írás, 6. évf., 1966, 9. sz., 122–123.

12. Pomogáts Béla: Nyugtalanság nemzedéke. Négy fiatal költőről = Jelenkor, 9. évf., 1966, 12. sz., 1171–1175.

Bella Istvánról, Ratkó Józsefről, Raffai Saroltáról, Parancs Jánosról.

Fegyvertelenül (1968)

13. Faragó Vilmos: Vidéki költők = Élet és Irodalom, 12. évf., 1968. okt. 5., 4. sz., 7. = F. V.: Perben – harag nélkül. Kritikai jegyzetek a mai magyar irodalomról. Budapest, 1969, Szépirodalmi Könyvkiadó, 316–318.

14. hbl [H. Barta Lajos]: Ratkó József: Fegyvertelenül = Magyar Nemzet, 24. évf., 1968. okt. 6., 235. sz., 13.

15. Páll Géza: Hitvallás és életigenlés. Ratkó József: Fegyvertelenül (Magvető 1968) = Kelet-Magyarország, 21. [!25.] évf., 1968. okt. 13., 241. sz., 6.

16. E. Nagy Sándor: A küzdelmes élet költője. (Ratkó József: Fegyvertelenül) = Népújság [Heves megye], 19. évf., 1968. nov. 3., 259. sz., 4.

17. Borbély Sándor: Egy jó költő dicsérete. Ratkó József verseskötetéről = Népszabadság, 26. évf., 1968. nov. 19., 271. sz., 7.

18. Lovrity Endre: Ratkó József: Fegyvertelenül = Tiszatáj, 23. évf., 1969, 1. sz., 83.

19. Vasy Géza: Ratkó József: Fegyvertelenül = Társadalmi Szemle, 24. évf., 1969, 1. sz., 94.

20. Seres József: Ratkó József: Fegyvertelenül = Forrás, 1. évf., 1969, 1. sz., 92–93.

21. Bogáti Péter: Öt verskötet = Magyar Hírlap, 2. évf., 1969. jan. 3., 2. sz., 6.

Köztük Ratkó József: Fegyvertelenül.

22. Kiss Dénes: Ratkó József: Fegyvertelenül = Jelenkor, 12. évf., 1969, 2. sz., 179–180.

23. Takács Péter: Ratkó József: Fegyvertelenül = Alföld, 20. évf., 1969, 2. sz., 75–77.

24. Simon Zoltán: Ratkó József: Fegyvertelenül = Hajdú-Bihari Napló, 26. évf., 1969. febr. 2., 27. sz., 10.

25. Varga Lajos [Márton]: Ratkó József: Fegyvertelenül = Kritika, 7. évf., 1969, 4. sz., 54–55.

26. Zimonyi Zoltán: Fegyvertelenül. Ratkó József verskötete = Napjaink, 7. évf., 1968, 12. sz., 11.

27. Kabdebó Lóránt: Ratkó József: Fegyvertelenül = Kortárs, 13. évf., 1969, 8. sz., 1334–1336.

28. Horpácsi Sándor: Fegyvertelen-e a költő? Ratkó József: Fegyvertelenül. Magvető = Hajdú-Bihari Napló, 26. évf., 1969. aug. 24., 195. sz., 10.

29. Kardos József: A szegénység mítoszai. Ratkó József: Fegyvertelenül, Egy kenyéren = Új Írás, 11. évf., 1971, 5. sz., 120–122.

Egy kenyéren (1970)

30. Páll Géza: Egy kenyéren. Ratkó József új kötetéről = Kelet-Magyarország, 27. évf., 1970. máj. 10., 108. sz., 9.

31. Bata Imre: Ratkó József: Egy kenyéren = Népszabadság, 28. évf., 1970. jún. 4., 129. sz., 7.

32. Görömbei András: Ratkó József: Egy kenyéren = Hajdú-Bihari Napló 27. évf., 1970. jún. 4., 129. sz., 5.

33. Keményffi Margit: „...kialakul végleges arcom” = Élet és Irodalom, 14. évf., 1970. jún. 6., 23. sz., 11.

34. B. Gy. [Bessenyei György]: Ratkó József: Egy kenyéren = Népszava, 98. évf., 1970. jún. 7., 132. sz., 8.

35. Kabdebó Lóránt: Ratkó József: Egy kenyéren = Déli Hírlap, 2. évf., 1970. jún. 19., 142. sz., 2.

A szerző Tiszatájbeli (24. évf., 1970, 8. sz., 785–787.) azonos című írásának rövidített változata.

36. Demény Ottó: A csillagtalan szegények költője = Könyvtájékoztató, 15. évf., 1970, 6. sz., 10.

37. Borbély Sándor: Ratkó József: Egy kenyéren = Kritika, 8. évf., 1970, 8. sz., 56–57.

38. Kabdebó Lóránt: Ratkó József: Egy kenyéren = Tiszatáj, 24. évf., 1970, 8. sz., 785–787.

39. Takács Péter: Ratkó József: Egy kenyéren = Alföld, 21. évf., 1970, 10. sz., 68–69.

40. Kiss Ferenc: Két költő = Kortárs, 14. évf., 1970, 11. sz., 1839–[1842.]

Kertész Lászlóról és Ratkó József Egy kenyéren című kötetéről (1841–[1842.])

41. Nógrádi Gábor: Kiválasztottság és kiválasztódás. Ratkó József: Egy kenyéren = Napjaink, 10. évf., 1971, 1. sz., 10.

42. Seres József: Ratkó József: Egy kenyéren = Jelenkor, 14. évf., 1971, 3. sz., 277–279.

43. Kardos József: A szegénység mítoszai. Ratkó József: Fegyvertelenül, Egy kenyéren = Új Írás, 11. évf., 1971, 5. sz., 120–122.

44. Garai László: József Attila védelmében. Ratkó József: Egy kenyéren, Magvető, 1970. = Új Symposion, 1971. máj., 73. sz., 211.

45. Bessenyei György: Ratkó József: Egy kenyéren = Irodalmi Szemle [Pozsony], 14. évf., 1971, 7. sz., 666–667.

46. Hajdú Ráfis: Ki József Attila örököse? Széljegyzet egy kritikához = Népszabadság, 29. évf., 1971. aug. 12., 189. sz., 7.

Hajdú Ráfis Garai László: József Attila védelmében (Ratkó József: Egy kenyéren, Magvető, 1970.) című cikkére reflektál.

Törvénytelen halottaim (1975)

47. Bata Imre: A fájdalom versei. Ratkó József: Törvénytelen halottaim = Népszabadság, 33. évf., 1975. dec. 12., 291. sz., 7.

48. (F. L.) [Futaky László]: [Megjelent Ratkó József…] = Szabolcs-Szatmár Megyei Könyvtári Híradó, 3. évf., 1976, 1–2. sz., 63.

49. Tóth László: Ratkó József: Törvénytelen halottaim = Pedagógiai Műhely, 3. évf., 1977, 1. sz., 115–117.

50. (gszl) [G. Szabó László]: Verseskönyvek között = Magyar Hírlap, 9. évf., 1976. jan. 11., 9. sz., 10.

51. Burget Lajos: Levél Ratkó Józsefnek. A „Törvénytelen halottaim” ürügyén = Kelet-Magyarország, 33. évf., 1976. jan. 25., 21. sz., 7.

52. Koczkás Sándor: „Újratermelni a reményt”. Ratkó József: Törvénytelen halottaim (Magvető, 78. old.) = Élet és Irodalom, 20. évf., 1976. jan. 31., 5. sz., 11.

53. Vasy Géza: Törvénytelen halottaim. Ratkó József verseiről = Népszava, 104. évf., 1976. jan. 31., 26. sz., 8.

54. Kiss Dénes: Törvénytelen halottaim = A Medosz Lapja, 20. évf., 1976. febr. 2., 3. sz., 4.

55. Sebestyén Zoltán: Törvénytelen halottaim = Egyetemi Lapok, 18. évf., 1976. febr. 2., 1. sz., [7.]

56. Márkus Béla: Ratkó József: Törvénytelen halottaim = Hajdú-Bihari Napló, 33. évf., 1976. febr. 8., 33. sz., 5.

57. Losonci Miklós: Ratkó József új verseskötete = Pest Megyei Hírlap, 20. évf., 1976. febr. 14., 38. sz., 4.

58. Görömbei András: Ratkó József: Törvénytelen halottaim = Szabolcs-szatmári Szemle, 11. évf., 1976, 1. sz., 117–122.

59. Kabdebó Lóránt: A töredék vagy teljesség esélye = Új Írás, 16. évf., 1976, 2. sz., 104–107.

60. Kiss Ferenc: Életérdekű halottsiratók. Ratkó József: Törvénytelen halottaim = Napjaink, 15. évf., 1976, 2. sz., 9.

61. Alföldy Jenő: Ratkó József: Törvénytelen halottaim = Forrás, 8. évf., 1976, 3. sz., 91–92.

62. Horpácsi Sándor: Ratkó József: Törvénytelen halottaim = Palócföld, 10. évf., 1976, 4. sz., 29–30.

63. G. Kiss Valéria: Hallgatnak és figyelnek. Ratkó József: Törvénytelen halottaim = Alföld, 27. évf., 1976, 4. sz., 82–85.

64. Bessenyei György: Virrasztom halottaimat = Életünk, 13. évf., 1976, 5–6. sz., 570–571.

65. Horpácsi Sándor: Ratkó József: Törvénytelen halottaim = Napló [Veszprém megye], 32. évf., 1976. máj. 22., 120. sz., 6.

66. Kulcsár Szabó Ernő: Ratkó József: Törvénytelen halottaim = Tiszatáj, 30. évf., 1976, 12. sz., 102–105.

Gyerekholmi (1980)

67. Kiss Dénes: Könyvek gyerekeknek. Károlyi Amy és Ratkó József versei = Népszava, 108. évf., 1980. szept. 27., 277. sz., 10.

68. Mester Attila: Egy meggymag megy Magyra = Szabolcs-szatmári Szemle, 15. évf., 1980, 4. sz., 104–105.

69. Ratkó József: Gyerekholmi = Irodalom. Szöveggyűjtemény és feladatlapok a nyelvi-irodalmi-kommunikációs kísérlet 3. osztálya számára . [Írták Kovács Zoltán, Szabó Eszter, Zsolnai Józsefné.] Budapest, 1983, Országos Pedagógiai Intézet, 219.

Félkenyér csillag (1984)

70. Pálfy G. István: Ratkó József: Félkenyér csillag = Magyar Ifjúság, 29. évf., 1985. jan. 25., 4. sz., 38. = P. G. I.: Jó hazát teremteni. Budapest, 1988, Magyar Ifjúság, 65–67.

71. Vári Attila: Félkenyér csillag. Ratkó József versei = Magyar Nemzet, 48. évf., 1985. febr. 1., 26. sz., 8.

72. Pomogáts Béla: „Az ének megmarad”. Ratkó József: Félkenyér csillag = Élet és Irodalom, 29. évf., 1985. febr. 8., 6. sz., 11.

73. Olasz Sándor: Az ének megmarad. Ratkó József portréjához = Népszava, 113. évf., 1985. febr. 23., 45. sz., 10.

74. Kállai János: „... romlatlan csillagokért” = Pedagógiai Műhely, 11. évf., 1985, 2. sz., 119–123.

75. Radics Viktória: Költő, talárban = Könyvvilág, 30. évf., 1985, 2. sz., 8.

76. Nagy István Atilla: Félkenyér csillag = Kelet-Magyarország, 42. évf., 1985. márc. 9., 57. sz., 10.

77. Keresztury Tibor: „Meg kell laknunk ezt a hazát…”. Ratkó József: Félkenyér csillag = Egyetemi Élet [Debrecen], 24. évf., 1985. márc. 12., 11. sz., 5. = Napjaink, 24. évf., 1985, 4. sz., 33–34.

78. Kecső Imre: Ratkó József: Félkenyér csillag = Hajdú-Bihari Napló, 42. évf., 1985. márc. 23., 69. sz., 7.

79. Rónay László: Ratkó József: Félkenyér csillag = Kritika, 23. évf., 1985, 3. sz., 37.

80. Turcsány Péter: „Az ének megmarad”. (Ratkó József Félkenyér csillag című válogatott verseskötetéről, 1984) = T. P.: A mérleg közepén I. Pomáz, 2001, Kráter Kiadó, 414–415.

81. r. l. [Rónay László]: Ratkó József: Félkenyér csillag. Magvető Könyvkiadó = Új Ember, 41. évf., 1985. ápr. 28., 17. sz., 6.

82. Görömbei András: Ratkó József válogatott versei = Forrás, 17. évf., 1985, 5. sz., 89–91.

83. Ágh István: Hogy a csillagok meg ne varasodjanak. Ratkó József: Félkenyér csillag = Új Írás, 25. évf., 1985, 8. sz., 117–121.

84. Rónay László: Egy közérzet anatómiája. Ratkó József válogatott versei = Magyar Hírlap, 18. évf., 1985. nov. 22., 274. sz., 9.

85. Márkus Béla: A múlt nem mutatvány. Ratkó József: Félkenyér csillag = Tiszatáj, 40. évf., 1986, 1. sz., 75–81.

86. Monostori Imre: Nem tudom az istent bemérni, nem ad jelet. Ratkó József portréjához = Forrás, 18. évf., 1986, 3. sz., 76–79.

87. Ratkó József: Félkenyér csillag (Válogatott versek). Magvető Kiadó, Budapest 1984. = Látóhatár, 1986, 8. sz., 209–223.

Válogatás Keresztury Tibor, Ágh István, Pomogáts Béla, Olasz Sándor, Görömbei András, Varga Lajos Márton, Márkus Béla, Rónay László, Radics Viktória, Vári Attila írásainak részleteiből.

88. Láng Gusztáv: Ratkó József: Félkenyér csillag. Magvető Könyvkiadó, 1984 = Kortárs, 30. évf., 1986, 10. sz., 165–[168.]

Segítsd a királyt! (1985)

89. Kiss Dénes: Könyvek – helyi erőből = Népszava, 113. évf., 1985. márc. 4., 52. sz., 6.

A kő alól. Ratkó József versei (1987)

90. Lőkös István: A kő alól. Ratkó József versei = Népújság [Heves megye], 38. évf., 1987. ápr. 25., 97. sz., 7.

91. Bacsa Tibor: A kő alól = Hatvani Hírmondó, 1987. máj. 29., 4.

92. Saját kiadványok Hatvanban = Népújság [Heves megye], 38. évf., 1987. jún. 2., 128. sz., 8.

93. (if) [Bényei József]: Költő és könyve = Hajdú-Bihari Napló, 44. évf., 1987. jún. 15., 139. sz., 5.

94. Új Ratkó-kötet = Kelet-Magyarország, 44. évf., 1987. júl. 17., 167. sz., 2.

95. (antall) [István]: Könyv – kézzel írva… = Magyar Ifjúság, 31. évf., 1987. aug. 7., 32. sz., 7.

96. Mátyás István: Kézírásos könyv. A kő alól. Ratkó József versválogatása = Esti Hírlap, 32. évf., 1987. szept. 19., 220. sz., 2.

97. Vasy Géza: A kő alól = Népszava, 115. évf., 1987. nov. 28., 281. sz., 8.

Ratkó-breviárium (1993)

98. Gyöngyösi Gábor: Megjelent a Ratkó-breviárium = Észak-Magyarország, 49. évf., 1993. jún. 2., 126. sz., 8.

99. K. J. [Kállai János]: A könyvhét megyei meglepetése. Megjelent Ratkó József verseit, prózai műveit magába foglaló breviáriuma = Kelet-Magyarország, 50. évf., 1993. jún. 5., 129. sz., [1.]

100. Kállai János: Könyv mindennapos forgatásra = Kelet-Magyarország, 50. évf., 1993. jún. 16., 138. sz., 12.

101. Büki Attila: Földbe és égbe temetettek = Heti Nemzeti Újság, 2. évf., 1994. máj. 20., 20. sz., 20.

Szophoklész : Antigoné. Tragédia. Fordította Ratkó József + Ratkó József: Kreón. Tragédia (1994)

102. Kállai János: Új könyvek sereglése. Ratkó-könyv Antigonéval és Kreónnal = Pedagógiai Műhely, 20. évf., 1994, 5. sz., 73–74.

103. [„Ratkó József Antigoné-fordítása…”] = Nagykállói Hírmondó, 3. évf., 1994, 10. sz., 6.

104. Kállai János: Ratkó Antigoné-ja. A poéta-műfordító úgy dolgozott, hogy nem vétkezett = Kelet-Magyarország, 51. évf., 1994. okt. 20., 248. sz., 12.

105. Megjelent Ratkó József Antigoné-fordítása. Hallgatólagosan betiltották… = Napló [Veszprém megye], 50. évf., 1994. nov. 1., 256. sz., 7.

Új évszak kellene. Összegyűjtött versek (1995)

106. Horpácsi Sándor: Ratkó József: Új évszak kellene = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 31. évf., 1996, 1. sz., 133–135.

107. Tarján Tamás: Ratkó József: Új évszak kellene = Vigilia, 61. évf., 1996, 2. sz., 159–160.

108. Jánosi Zoltán: Új évszak kellene. Ratkó József összegyűjtött verseiről = Új Holnap, 41. évf. (új folyam 6.), 1996. júl., 99–107.

Segítsd a királyt! Történelmi dráma három felvonásban (1995)

109. Hartyányi István: Segítsd a királyt! (Inter Leones Kiadó kiadása) = Havi Magyar Fórum, 4. évf., 1996, 4. sz., 91–92.

Ratkó József Összes Művei. I. Versek. (2000)

110. Bakonyi István: A költő és törvénytelen halottai = Új KönyvPiac, 10. évf., 2000. jún.–júl., 9. = Versmondó, 8. évf., 2000, 3–4. sz., 28–29.

111. Fenyvesi Félix Lajos: Kinéz a kőből egy halott. Ratkó József összes művei = Magyar Nemzet, 64. évf., 2001. aug. 11., 187. sz., 33.

112. Jánosi Zoltán: Ratkó József összes versei = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 35. évf., 2000, 4. sz., [468]–475. = J. Z.: Idő és ítélet . Miskolc, 2001, Felsőmagyarország Kiadó, 305–316.

Ratkó József Összes Művei. II. Drámák. (2002)

113. (N. I. A.) [Nagy István Attila]: Ratkó József drámai kötete = Kelet-Magyarország, 59. évf., 2002. dec. 18., 294. sz., 8.

114. Csomor: Megjelent Ratkó József életműsorozatának második kötete = Könyvtári Kis Híradó, 7. évf., 2002, 4. sz., 53.

115. Csomor: Ratkó József-kötetbemutató a megyei könyvtárban = Könyvtári Kis Híradó, 8. évf., 2003, 1. sz., 14., 27–28.

116. Ratkó drámakötete = Nagykállói Hírmondó, 13. évf., 2003, 1. sz., 7.

117. Pósa Zoltán: Ratkó József drámái könyvben = Magyar Nemzet, 66. évf., 2003. febr. 28., 50. sz., 15.

118. m. p. [Molnár Péter]: Kard vagy kereszt. Ratkó József drámái időszerűbbek, mint valaha = Heti Válasz, 3. évf., 2003. márc. 7., 10. sz., 80.

119. Könyvbemutató = Nagykállói Hírmondó, 13. évf., 2003, 3. sz., 7.

120. Jánosi Zoltán: István király példája – a „kreónok” földjén = Magyar Napló, 15. évf., 2003, 4. sz., 18–19.

A SEGÍTSD A KIRÁLYT! CÍMŰ DRÁMA ELŐADÁSAIRÓL


Nyíregyháza. 1985

Segítsd a királyt! Dráma három részben. Móricz Zsigmond Színház. Rendezte: Nagy András László. Bemutató: 1985. jan. 12.

Szereplők: István, magyar király: Csikos Sándor; Gizella, királyné: Szabó Tünde; Öreg, óbéli ember: Holl István; Püspök: Bárány Frigyes; Csete: Vitai András; Zerénd: Juhász György; Décse: Gados Béla; Vászoly: Szigeti András; Pető fia, énekvivő: Rudas István; Buda fia, Sebő: Hetey László; Vecellin, bajor lovag: Hetey László; Walter, a csatlósa: Csányi János.

Stáb: Díszlet: Szlávik István; Jelmez: Szakács Györgyi; Zene: Durkó Zsolt; Dramaturg: Kolin Péter; A rendező munkatársa: Várnai Ildikó.

121. Ratkó József: A megmaradás ára = Film, Színház, Muzsika, 29. évf., 1985. jan. 5., 1. sz., 7.

122. Három bemutató a színházban = Kelet-Magyarország, 42. évf., 1985. jan. 11., 8. sz., 2.

123. Katona Béla: Segítsd a királyt! Gondolatok Ratkó József drámájának nyíregyházi bemutatójáról = Kelet-Magyarország, 42. évf., 1985. jan. 19., 15. sz., 10.

124. Margócsy József: Színházlátogatási tapasztalatok = Kelet-Magyarország, 42. évf., 1985. jan. 19., 15. sz., 8–9.

125. Szendrei Lőrinc: Segítsd a királyt! – Ratkó József drámájának ősbemutatója = Észak-Magyarország, 41. évf., 1985. jan. 19., 15. sz., 4.

126. Takács István: Segítsd a királyt! – Magyar bemutató Nyíregyházán = Népszava, 113. évf., 1985. jan. 23., 18. sz., 6.

127. Tamási Orosz János: Nyíregyházi színházi premier. „Segítsd a királyt!” = Taurus Hírlap, 1985. jan. 23., 2. sz., 7.

128. Berkes Erzsébet: Segítsd a királyt! = Magyar Nemzet, 41. évf., 1985. jan. 26., 21. sz., 8.

129. Filep Tibor: Ratkó József: Segítsd a királyt! – Ősbemutató Nyíregyházán = Hajdú-Bihari Napló, 42. évf., 1985. jan. 26., 21. sz., 7.

130. Márkus Béla: Ratkó József: Segítsd a királyt! – A Móricz Zsigmond Színház ősbemutatója – = Szabolcs-szatmári Szemle, 20. évf., 1985, 1. sz., 117–122.

131. Tóth László: Segítsd a királyt! Gondolatok Ratkó József drámája ürügyén = Pedagógiai Műhely, 11. évf., 1985, 1. sz., 87–94.

132. Szekrényesy Júlia: Az idő fája = Élet és Irodalom, 29. évf., 1985. febr. 1., 5. sz., 13.

133. Zappe László: Segítsd a királyt! Ratkó József drámája Nyíregyházán = Népszabadság, 43. évf., 1985. febr. 1., 26. sz., 7.

134. Illés Jenő: Lírai látomás. A Segítsd a királyt! Nyíregyházán = Új Tükör, 22. évf., 1985. febr. 10., 6. sz., 28–29.

135. Tamási Orosz János: Lélek – magastartásban. Dönteni lehetetlen = Magyar Hírlap, 18. évf., 1985. febr. 12., 35. sz., 6.

136. Cs. Nagy Ibolya: Segítsd a királyt! = Film, Színház, Muzsika, 29. évf., 1985. febr. 23., 8. sz., [4.] = Színház [Eger], 1. évf., 1996, 2. sz., 4. [Részlet]

137. Ablonczy László: Segítsük a királyt! I. = Hangsúly, 3. évf., 1985. febr. 24., 17. sz.

138. Héra Zoltán: Perifériák. Olvasónapló = Népszabadság, 43. évf., 1985. márc. 5., 53. sz., 7.

139. Elek Tibor: Segítsd a magyart! = Egyetemi Élet [Debrecen], 24. évf., 1985. márc. 12., 11. sz., 5.

140. Ablonczy László: Segítsük a királyt! II. = Hangsúly, 3. évf., 1985. márc. 31., 18. sz.

141. Siklódi Enikő: Ősbemutató a színházban = Vasvári Lapok, 1985, 3. sz., 4.

142. Nagy István Attila: A Turandottól a Doktor úrig. A Móricz Zsigmond Színház 1984/85-ös évadjáról = Pedagógiai Műhely, 11. évf., 1985, 3. sz., 79–84.

143. Ablonczy László: Segítsd a királyt! István-drámák és Ratkó József műve = Tiszatáj, 39. évf., 1985, 4. sz., 102–106. = A. L.: Régimódi színháztörténet. ÁVH-s iratokkal… – és Raksányi Kutyával. Budapest, 2012, Kairosz, 43–50.

144. Szakolczay Lajos: Ratkó József: Segítsd a királyt! A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadása = Vigilia, 50. évf., 1985, 4. sz., 362–364.

145. M. M.: István az ember és a király = Magyar Papír, 16. évf., 1985. máj. 18., 10. sz., 6.

146. Pálfy G. István: Ratkó József drámája = Alföld, 36. évf., 1985, 5. sz., 89–91.

147. Siposhegyi Péter: A jó színházért utazni kell. Két nyíregyházi bemutatóról = Mozgó Világ, 11. évf., 1985, 5. sz., 123–128. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 36. évf., 2001, 4. sz., 420–421. [Részlet]

148. Speidl Zoltán: Segítsd a királyt! = Köznevelés, 41. évf., 1985, 5. sz., 13.

149. Pilling János: Segítsd a költőt! = Diák Tükör, 15. évf., 1985. máj., 2. sz., [4.]

150. Máté Judit: A király drámája = Képes Újság, 26. évf., 1985. jún. 22., 25. sz., 15.

151. Mester Attila: Sikeres évad végén. Jó darabokat kell játszani = Kelet-Magyarország, 42. évf., 1985. jún. 22., 145. sz., 7.

152. Novák Mária: A hiány drámája és a dráma hiánya. Történelmi drámák Nyíregyházán és Debrecenben = Színház, 18. évf., 1985, 6. sz., 18–22. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 36. évf., 2001, 4. sz., 419., 421–422. [Részlet]

153. Bécsy Tamás: A helyszín: szoba. Az elmúlt évadban bemutatott új magyar drámákról = Színház, 18. évf., 1985, 8. sz., [1]–9.

154. Novák Mária: Lehetőségek válaszútján. A nyíregyházi színház évadjáról = Színház, 18. évf., 1985, 8. sz., 16–20.

155. Csáki Judit: Két nyíregyházi előadás = Kritika, 23. évf., 1985, 9. sz., [39]–40. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 36. évf., 2001, 4. sz., 421. [Részlet]

156. Földes Anna: Régi és új kortárs drámák. Egy színházi évad tanulságai = Kortárs, 29. évf., 1985, 9. sz., 160–[168.]

157. [A kritikusok véleménye szerint…] = Zrínyi-Ász, 2. évf., 1985. szept.–okt., 4. sz., 7.

158. Színikritikusok díja-1984/85 = Színház, 18. évf., 1985, 10. sz., 1–15.

Nyíregyháza. 1986

Segítsd a királyt! Dráma három részben. Az 1985-ös előadás 1. felújítása. Móricz Zsigmond Színház. Rendezte: Nagy András László. Bemutató: 1986. aug. 8. Szabadtéri Színpad.

Szereplők: István, magyar király: Csikos Sándor; Gizella, királyné: szabó Tünde; Öreg, óbéli ember: Vitai András; Püspök: Bárány Frigyes; Csete, dux: Horváth István; Zerénd, dux: juhász György; Décse, dux: Gados Béla; Vászoly: Szigeti András; Pető fia, énekvivő: Rudas István; Buda fia, Sebő: Hetey László; Vecellin, bajor lovag: Hetey László; Walter, a csatlósa: Stettner Ottó.

Stáb: Díszlet: Szlávik István; Jelmez: Szakács Györgyi; Zene: Durkó Zsolt; Dramaturg: Kolin Péter; A rendező munkatársa: Várnai Ildikó.

159. (P. G.) [Páll Géza]: A Segítsd a királyt felújítása. Záporos siker a szabadtérin = Kelet-Magyarország, 43. évf., 1986. aug. 11., 188. sz., 2.

Budapest. 1987

Segítsd a királyt! Dráma három felvonásban. Jurta Színház. Rendezte: Holl István. Bemutató: 1987. jún. 13.

Szereplők: István, magyar király: Csikos Sándor; Gizella, királyné: Petényi Ilona; Öreg, óbéli ember: Vitai András; Főpap: Bodor Tibor; Csete, dux: Horváth István; Décse, dux: Györgyfalvay Péter; Zerénd, dux: Benedek Gyula; Vászoly: Dávid Kiss Ferenc; Sebő, Buda fia: Tihanyi Péter; Pető fia, énektudó: Varga Tamás; Vitéz: ifj. Dózsa László; Pap: Lakatos István.

Stáb: színpadkép: Szervátiusz Tibor; ruhák: Kónya András; Rendezőasszisztens: Egyedi Klára.

160. Stuber Andrea: Segítség! = Vasárnapi Hírek, 3. évf., 1987. jún. 14., 24. sz., 10.

161. Kovács Júlia: Hétindító = Népszava, 115. évf., 1987. jún. 15., 139. sz., 6.

162. Mészáros Tamás: Okosságtalan fázolódunk. Bemutató a Jurta Színházban = Magyar Hírlap, 20. évf., 1987. jún. 27., 150. sz., 4.

Nyíregyháza. 1991

Segítsd a királyt! Dráma három részben. Az 1985-ös bemutató 2. felújítása. Rendezte: Nagy András László. Bemutató: 1991. aug. 16. Szabadtéri Színpad.

Szereplők: István, magyar király: Csikos Sándor; Gizella, királyné: Szabó Tünde; Öreg, óbéli ember: Holl István; Püspök: Bárány Frigyes; Csete: Horváth István; Zerénd: Juhász György; Décse: Gados Béla; Vászoly: Szigeti András; Pető fia, énekvivő: Rudas István; Buda fia, Sebő: Hetey László; Walter, a csatlósa: Tóth Károly.

Stáb: Díszlet: Szlávik István; Jelmez: Szakács Györgyi; Zene: Durkó Zsolt; Dramaturg: Kolin Péter; A rendező munkatársa: Pankotay Éva.

163. Bodnár István: Segítsd idő a királyt! Mások a hangsúlyok = Kelet-Magyarország, 48. évf., 1991. aug. 15., 191. sz., 2.

164. Nagy István Attila: Színházi születésnap. Halott költő élő darabja = Kelet-Magyarország, 48. évf., 1991. aug. 16., 192. sz., 2.

165. Nagy István Attila: A királynak is segíteni kell. Ratkó drámájának felújítása a színházban = Kelet-Magyarország, 48. évf., 1991. aug. 31., 204. sz., 8.

166. Gyöngyösi Gábor: A fennmaradás drámája. A Segítsd a királyt! reprize Nyíregyházán = Holnap, 2. évf., 1991, 9. sz., 28–29.

Kassa. 1996

Segítsd a királyt! Történelmi dráma két részben. Kassai Thália Színház. Rendezte: Beke Sándor. Bemutató: 1996. jún. 6.

Szereplők: István, magyar király: Csendes László; Gizella, királyné: Kövesdi Szabó Mária; Öreg, óbéli ember: Dráfi Mátyás; Főpap: Ropog József; Csete, dux: Petrik Szilárd; Décse, dux: Dudás Péter; Zerénd, dux: Tóth Tibor; Vászoly: Pólos Árpád; Sebő, Buda fia Bocsárszky Attila; Pető fia, énekmondó: Fabó Tibor; Vecellin, bajor lovag: Czajlik József; Walter, a csatlósa: Bárta Sándor; Vitéz: Bocsárszky Pál; Pap: Illés Oszkár.

További szereplők: Bartollás Katalin, Kiss Szilvia, Tóth Éva, Balázsy László, Derján Sándor, Lucskay Róbert, Varga Zoltán, Dudás Szabolcs, Gadus Erika, Pólos Zoltán.

Stáb: Asszisztens: Czajlik József; Segédrendező: Pólos Árpád; Kosztüm: Gadus Erika; Díszlet: Haščák József.

167. Balassa Zoltán: Pomôž kráľovi. Thália uviedla dilemy vôbec nie historické [Segítsd a királyt! A Thália egyáltalán nem történelmi dilemmákat mutatott be] = Košický Večer, 7. évf., 1996. jún. 12., 114. sz., 3.

168. Borszék, Peter: Košická Thália uviedla dielo výsostne ľudské a aktuálne. Nepoznám ťa, Štefan [A kassai Thália fennkölten emberi és aktuális darabot mutatott be: Nem ismerlek téged, István] = Korzo, 3. évf., 1996. jún. 14., 138. sz., 11.

169. Balassa Zoltán: Segítsd a jövőt! Évadzáró bemutató a Thália színpadán = Szabad Újság, 4. évf., 1996. jún. 26., 26. sz., 11. = Színház, 1. évf., 1996, 2. sz., 4. [Részlet]

170. Nánay István: Határokon túlról = Színház, 29. évf., 1996, 11. sz., 35–37.

171. Hizsnyan Géza: Segítsd a királyt! Ratkó József: Segítsd a királyt! R.: Beke Sándor – Kassa = H. G.: Színházi világaim. Színikritikák. [Pozsony], 2010, Madách – Posonium, 111–115.

Gyula. Várszínház. 1996. júl. 11–14.

172. B.: Királyi gondok: az öröklés mestersége = Békés Megyei Nap, 3. évf., 1996. júl. 10., 160. sz., 3.

173. B.: Bánk bán szintű mű = Békés Megyei Nap, 3. évf., 1996. júl. 11., 161. sz., 3.

174. Szőke Margit: Segítsd a királyt! Ma este mutatják be a történelmi drámát Gyulán = Békés Megyei Hírlap, 51. évf., 1996. júl. 11., 161. sz., 3.

175. Szőke Margit: Magyarnak lenni 1100 éven át. Igazi siker volt a kassaiak előadása = Békés Megyei Hírlap, 51. évf., 1996. júl. 13–14., 163. sz., 8.

176. Bod Tamás: Trónutódlás a kizökkent időben. Ratkó József: Segítsd a királyt! = Békés Megyei Nap, 3. évf., 1996. júl. 13., 163. sz., 1., 5.

177. (kiss): Segítsd a királyt! = Gyulai Hírlap, 9. évf., 1996. júl. 19., 29. sz., 4.

178. Kovács György: A megmaradás ára. Még egyszer Ratkó József drámájáról = Békés Megyei Nap, 3. évf., 1996. júl. 20., 169. sz., [7.]

Eger. Franciskánus-udvar. 1996. aug. 12.

179. A darab világa = Heves Megyei Nap, 3. évf., 1996. aug. 3., 181. sz., [7.]

Az egri bemutató hírlelése, plakátja és számos tartalmas részlet az 1985-os bemutató kritikáiból, valamint részlet Ratkó A megmaradás ára című írásából.

180. (ji) [Jámbor Ildikó]: Segítsd a királyt! Egri bemutató = Heves Megyei Hírlap, 7. évf., 1996. aug. 10., 187. sz., 2.

181. Ratkó-darab Egerben. Színpadon is bemutatkozott az új igazgató = Heves Megyei Nap, 3. évf., 1996. aug. 14., 190. sz., [1.]

182. Jámbor Ildikó: „Embernek ének őrzi az időt...”. Ratkó-bemutató Egerben, a Franciskánus udvarban = Heves Megyei Hírlap, 7. évf., 1996. aug. 14., 190. sz., 2.

183. Palágyi Edit: István áldozata a megmaradás oltárán. Ratkó drámája Egerben = Heves Megyei Nap, 3. évf., 1996. aug. 17., 193. sz., [13.]

Eger. Gárdonyi Géza Színház. 1996. nov. 15.

184. Palágyi Edit: Vendégeinkről = Színház [Eger], 1. évf., 1996, 2. sz., 7.

Interjú a kassai színház művészeivel, Kövesdi Szabó Máriával, Ropog Józseffel, Dráfi Mátyással a Segítsd a királyt! című dráma előadásáról.

185. Homa János: A Megváltó cserben hagyta a magyart? Segítsd a királyt! Bemutató az egri színházban = Heves Megyei Nap, 3. évf., 1996. nov. 18., 269. sz., 7.

186. Jámbor Ildikó: „A hit, ha vak, akkor csak bajt okoz!”. Ratkó József: Segítsd a királyt! bemutatója a Gárdonyi Géza színházban = Heves Megyei Hírlap, 7. évf., 1996. dec. 6., 285. sz., 4.

Diósgyőr. 2000. aug. 16.

187. Deres Péter: Korai sirató. (Ratkó József: Segítsd a királyt! Kassai Thália Színház – Komáromi Jókai Színház – Debreceni Csokonai Színház – Diósgyőri Várszínházi Esték) = Criticai Lapok, 9. évf., 2000, 9. sz., 14–15.

Hódmezővásárhely. 2000

188. Segítsd a királyt! Dráma. Móra Ferenc Népszínház. A drámát átdolgozta és rendezte: Kátó Sándor. Bemutató: 2000. aug. 19.

Szereplők: István, magyar király: Kátó Sándor; Gizella, királyné: Bacsa Erika; Öreg, sámán: Bakó Ferenc; Főpap: Kiss Róbert; Décse: Cseszkó Mihály; Csete: Nagy Gábor; Vazul: Molnár Áron; Sebő: Laczi Zoltán; Buda, Etre fia: Katona Gábor.

Stáb: Díszlet: Véha Tímea; Zene: Beck Gábor.

189. S. E.: Segítsd a királyt! Ünnepi előadások Algyőn és Vásárhelyen = Délmagyar-ország, 90. évf., 2000. aug. 17., 192. sz., 6.

Debrecen. 2014

190. Segítsd a királyt! Nemzeti dráma. A Nemzeti Színház és a Csokonai Színház közös produkciója. Szerkesztette és rendezte: Csikos Sándor. Bemutató: 2014. dec. 19.

Szereplők: István, magyar király: Szalma Tamás; Gizella, királyné: Kubik Anna; Öreg, óbéli ember: Bicskei István; Főpap: Szélyes Imre; Csete: Bakota Árpád; Zerénd: Papp István; Vászoly: Garay Nagy Tamás; Décse: Kardos M. Róbert; Pető fia, énekvivő: Fehérvári Péter; Sebő: Olasz Szabó Soma; Őrök, katonák: Miklós Marcell, Nagy Olivér, Steuer Tibor.

Stáb: Díszlet-jelmeztervező: Gyarmathy Ágnes; Szabados György műveiből és népzenei gyűjtésekből zenéjét összeállította Kobzos Kiss Tamás; Rendezőasszisztens: Laczó Zsuzsa; Súgó: Lezó Ádám; Ügyelő: Karl József.

191. Karádi Zsolt: A fő kérdések ma is aktuálisak = Kelet-Magyarország, 72. évf., 2015. jan. 6., 4. sz., 4.

TANULMÁNYOK ÉS KÜLÖNBÖZŐ MŰFAJÚ ÍRÁSOK

RATKÓ JÓZSEF MUNKÁSSÁGÁRÓL

Itt olyan írások is olvashatók, amelyek nem csak Ratkó Józseffel kapcsolatosak, de róla is közölnek fontos információkat vagy munkásságáról értékes értelmezéseket. A Hetekről és a Hangsúlyról szóló írások szintén ide kerültek.

1955

192. Jegyzetek megyénk két költőjéről = Néplap [Szabolcs-Szatmár megye], 12. évf., 1955. okt. 16., 244. sz., 4.

Haraszty Józsefről és Ratkó Józsefről.

1958

193. Kiss Lajos: Szegedi fiatalok. Egy antológia elé = Tiszatáj, 12. évf., 1958, 11. sz., [1.]

194. Simon István: Az „abszolút irodalom” csúfos veresége a szegedi egyetemista írók fórumán = Délmagyarország, 14. évf., 1958. dec. 4., 286. sz., 4.

Nem a költő Simon István a cikk szerzője!

1963

195. Kiss Ferenc: Legújabb líránk állapotáról = Alföld, 14. évf., 1963, 3. sz., 3–15.

196. Margócsy József: Ember és munka = Kelet-Magyarország, 20. évf., 1963. máj. 1., 100. sz., 7.

1964

197. Margócsy József: Megyénk irodalmi élete. (1944–1964) = Kelet-Magyarország, 21. évf., 1964. nov. 7., 262. sz., 6.

1965

198. Kiss Ferenc: Levél a felfedező kritikáról = Új Írás, 5. évf., 1965, 7. sz., 125–127.

A 125. oldalon Ratkó Telet váró című verséről ír a szerző.

199. Ratkó József = Alföld, 12. [!16.] évf., 1965, 12. sz., borító II.

1966

200. Pomogáts Béla: Könyvtáros költők = Könyvtáros, 16. évf., 1966, 7. sz., 421–422.

1967

201. Margócsy József: Szabolcs-Szatmár megye irodalmi hagyományai. (Eredményeink és feladataink) = Irodalmi és Nyelvi Közlemények, 1967, 1. sz., 90–133.

202. Kabdebó Lóránt: Fiatal költők = Új Írás, 7. évf., 1967, 4. sz., 104–114.

Buda Ferenc, Ratkó József, Ágh István, Raffai Sarolta, Serfőző Simon, Bella István költészetéről.

203. Kabdebó Lóránt: Fiatal költők = Napjaink, 6. évf., 1967, 6. sz., 6.

204. Juhász Béla: Előszó = Alföld. Szerk. Kiss Tamás. Budapest, 1967, Magvető Könyvkiadó, 17.

1968

205. Farkas László: Költők próbája = Napjaink, 7. évf., 1968, 1. sz., 11.

A Hetekről szóló tanulmány.

206. Bata Imre: Nemzedék vagy stílusváltás? = Napjaink, 7. évf., 1968, 4. sz., 6.

207. Margócsy József: Múlt és jelen Szabolcs irodalmi életében = Kelet-Magyarország, 25. évf., 1968. aug. 19., 195. sz., 5.

208. Margócsy József: Irodalmi élet Szabolcs-Szatmár megyében = Kárpáti Igaz Szó, 49. évf., 1968. szept. 22., 223. sz., 3.

209. (–ás) [Gulyás Mihály]: [Megjegyzés:] = Napjaink, 7. évf., 1968, 12. sz., 3.

Szerkesztői megjegyzés Ratkó József A szabadságról kell beszélni című írásához.

1969

210. Farkas László: Költők próbája = Napjaink, 8. évf., 1969, 1. sz., 11.

211. Kabdebó Lóránt: Közéletiség, korszerűen = Napjaink, 8. évf., 1969, 2. sz., 5.

212. Katona Béla: Köszöntő helyett = Szabolcs-szatmári Szemle, 4. évf., 1969, 2. sz., 77–78.

213. József Attila-díjasok – 1969 = Élet és Irodalom, 13. évf., 1969. ápr. 5., 14. sz., 3.

Mezei András: Ratkó József.

214. Kabdebó Lóránt: Költészet '69 = Napjaink, 8. évf., 1969, 6. sz., 6–7.

215. Pomogáts Béla: Új harmóniák felé. Fiatal magyar költők verseihez = Utunk, 24. évf., 1969. aug. 29., 35. (1087.) sz., 8., 12.

Ágh István, Horgas Béla, Marsall László, Parancs János, Ratkó József és Tandori Dezső költészetéről.

216. Pomogáts Béla: Szerep nélkül. Jegyzetek a fiatal írónemzedékről = Napjaink, 8. évf., 1969, 8. sz., [1.]–2.

217. Kabdebó Lóránt: Fiatalokról, a szerkesztő szemével = Napjaink, 8. évf., 1969, 9. sz., [1.]

218. Kabdebó Lóránt: Felnőtt tanácskozás Lillafüreden = Napjaink, 8. évf., 1969, 10. sz., [1.]

1970

219. Takács Péter: Ratkó József. (Portré vázlat) = Szabolcs-szatmári Szemle, 5. évf., 1970, 3. sz., 89–96.

220. (-): Születésnapunkra = Napjaink, 9. évf., 1970, 4. sz., 7.

A Hetekről.

1971

221. M. Kállai Magda: Bemutatjuk Ratkó Józsefet = Magyar Hírek, 24. évf., 1971. jan. 30., 2. sz., 10.

222. Kabdebó Lóránt: Költészet napi üdvözlet a „Halott halottaim” költőjének = Napjaink, 10. évf., 1971, 4. sz., [3.]

223. Zimonyi Zoltán: Ratkó József köszöntése = Napjaink, 10. évf., 1971, 9. sz., [9.]

Miskolc Város Irodalmi Díjának átadása alkalmából.

1972

224. Katona Béla: A felszabadulás utáni megyei irodalom = A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 4. kötet. Fel. szerk. Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, 1972, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 237–242.

Ratkóról 239–240.

1975

225. Burget Lajos: Ratkó József = Pedagógiai Műhely, 1. évf., 1975, 2. sz., 91–93.

226. Ágh István: Heteknek neveztettünk a hatvanas években = Új Írás, 15. évf., 1975, 7. sz., 112–[114.] = Kalász László (1933–1999). Bibliográfia, szemelvények. Összeáll., szerk. Hadobás Pál. Edelény, 2003, Művelődési Köpont, Könyvtár és Múzeum – Kalász László Társaság, 62–66. /Edelényi Füzetek, 29./

1976

227. Burget Lajos: Levél Ratkó Józsefnek. A „Törvénytelen halottaim ürügyén” = Kelet-Magyarország, 33. évf., 1976. jan. 25., 21. sz., 7.

228. Fenyő István: Ratkó József Halottak faluja című verséről = F. I.: Figyelő szemmel. Budapest, 1976, Szépirodalmi Könyvkiadó, 485–488.

229. Fülöp László: Költészet és történelem. (Jegyzet líránk három évtizedéről) = F. L: Élő költészet: Pályaképek és vázlatok mai magyar költőkről. Budapest, 1976, Magvető Könyvkiadó, 71–72. /Elvek és utak/

230. Székely János: Kalandom Müller Dezsővel = Igaz Szó [Románia], 24. évf., 1976, 2. sz., 173–175. = Sz. J.: Egy rögeszme genezise. Esszék és bírálatok. Bukarest, 1978, Kriterion, 386–390.

231. Tarján Tamás: A magyar líra napjainkban. (1965–1976). Budapest, 1976, TIT, 14., 45–47., 58–59. /Irodalmi előadások/

1977

232. Hamvas László: Könyvtári órák Nagykállóban = Szabolcs-Szatmár Megyei Könyvtári Híradó, 4. évf., 1977, 1–2. sz., 25–30.

Vázlat Ratkó József Déva című versének tanórai elemzéséhez.

233. Pomogáts Béla: Élmény és forma Ágh István, Bella István, Buda Ferenc és Ratkó József költészetében = Új Írás, 17. évf., 1977, 4. sz., 112–114.

234. Kabdebó Lóránt: A „fiatal életek” útja a felnőttségben = Forrás, 9. évf., 1977, 12. sz., 63–78.

1978

235. Kovács Sándor Iván: Váci Mihály öröksége = K. S. I.: Jelenlévő múlt. Tanulmányok, esszék, kritikák. Budapest, 1978, Szépirodalmi Könyvkiadó, 338–350.

A szerző 1975-ös azonos című írásának bővített változata.

1980

236. Kabdebó Lóránt: A Hetekről = K. L.: Versek között. Tanulmányok, kritikák. Budapest, 1980, Magvető Könyvkiadó, 323–327. /Elvek és utak/

237. Kabdebó Lóránt: A második kötet = K. L.: Versek között. Tanulmányok, kritikák. Budapest, 1980, Magvető Könyvkiadó, 328–370. /Elvek és utak/

238. Kabdebó Lóránt: A teljesség vagy töredék esélye. (A személyiség helyzetei) = K. L.: Versek között. Tanulmányok, kritikák. Budapest, 1980, Magvető Könyvkiadó, 371–400. /Elvek és utak/

239. Kabdebó Lóránt: A költészet átrétegződése. (Töredékes nyomozás) = K. L.: Versek között. Tanulmányok, kritikák. Budapest, 1980, Magvető Könyvkiadó, 403–449. /Elvek és utak/

1983

240. Görömbei András: Mélyből jött költészet. Ratkó József portréjához = Napjaink, 22. évf., 1983, 10. sz., 27–28. = G. A.: Ki viszi át...? Budapest, 1986, Szépirodalmi Könyvkiadó, 210–217.

241. Alföldy Jenő: Törvénytelen halottaim = A. J.: Élménybeszámoló. Budapest, 1983, Szépirodalmi Könyvkiadó, 77–80.

1984

242. Burget Lajos: Születik Nyíregyházán. Hangsúly: a rádió irodalmi folyóirata = Kelet-Magyarország, 41. évf., 1984. jan. 8., 6. sz., 2.

243. Baraksó Erzsébet: Kinek szól a Hangsúly? = Kelet-Magyarország, 41. évf., 1984. febr. 3., 28. sz., 2.

244. Tóth László: Gondolatok a művészetkritikáról = Kelet-Magyarország, 41. évf., 1984. márc. 24., 71. sz., 7.

A Hangsúlyról is.

245. Kiss Ferenc: Ratkó József. Félelem nélkül = K. F.: „Fölrepülni rajban…”. Budapest, 1984, Szépirodalmi Könyvkiadó, 218–224.

246. Kiss Ferenc: Életérdekű halottsiratók. Ratkó József. Törvénytelen halottaim = K. F.: „Fölrepülni rajban…”. Budapest, 1984, Szépirodalmi Könyvkiadó, 225–230.

1985

247. Kiss Gábor: A Hangsúly hangsúlyai. A nyíregyházi stúdió irodalmi-művészeti lapja egy évéről = Kelet-Magyarország, 42. évf., 1985. jan. 5., 3. sz., 7.

248. Görömbei András: Első számvetés. Ratkó Józsefről = Hangsúly, 3. évf., 1985. ápr. 28., 19. sz.

249. – ács – [Zoltán]: Hangsúly = Magyar Ifjúság, 29. évf., 1985. máj. 10., 19. sz., 27.

250. Arató Antal: „István király Nagykökényesen!”. Mire jó az olvasótábor? = Hatvani Hírmondó, 2. évf., 1985. máj., [5.]

251. Varga Lajos Márton – Csorba Sándor – Kiss Gábor – Kovács Tibor – Tóth László: Vita a Hangsúlyról = Hangsúly, 3. évf., 1985. nov. 24., 26. sz.

252. Zimonyi Zoltán: Azonosítási kísérlet – robotkép után = Az ének megmarad. Hetek. Ágh István, Bella István, Buda Ferenc, Kalász László, Raffai Sarolta, Ratkó József, Serfőző Simon versei. Vál., szerk., utószó: Zimonyi Zoltán. Miskolc, 1985, BAZ Megyei Tanács – II. Rákóczi Ferenc Könyvtár – Művészeti Alap, 211–223. = Kalász László (1933–1999). Bibliográfia, szemelvények. Összeáll., szerk. Hadobás Pál. Edelény, 2003, Művelődési Köpont, Könyvtár és Múzeum – Kalász László Társaság, 107–117. /Edelényi Füzetek, 29./

1986

253. Kabdebó Lóránt: Hetek. Egy versantológia története = Észak-Magyarország, 42. évf., 1986. jan. 4., 3. sz., 7.

254. Czine Mihály: Hetek-antológia = Könyvvilág, 31. évf., 1986, 1. sz., 2.

255. Lányi Botond: Hangsúly... Gondolatok az irodalmi rádiós folyóiratról = Pedagógiai Műhely, 12. évf., 1986, 1. sz., 121–124.

256. Olasz Sándor: A Hetek antológiája = Népszava, 114. évf., 1986. febr. 8., 33. sz., 8.

257. Zimonyi Zoltán: Az ének megmarad. Bevezető szavak egy költői esthez = Napjaink, 25. évf., 1986, 2. sz., 4–5. = Kalász László (1933–1999). Bibliográfia, szemelvények. Összeáll., szerk. Hadobás Pál. Edelény, 2003, Művelődési Köpont, Könyvtár és Múzeum – Kalász László Társaság, 117–121. /Edelényi Füzetek, 29./

258. Lányi Botond: Látogatóban a Hangsúlynál = Kelet-Magyarország, 43. évf., 1986. márc. 1., 51. sz., 7.

259. Bezzeg János: Az ének megmarad. Ének a közösségért = Palócföld, 20. évf., 1986, 3. sz., 84–87.

Recenzió a Hetek antológiájáról.

260. Endrődi Szabó Ernő: Néhai Andersen úr látogatása Magyarországon avagy hattyúból kacsa és megfordítva. Avagy: Minőségforradalomról egy antológia ürügyén = Palócföld, 20. évf., 1986, 3. sz., 87–91.

Recenzió a Hetek antológiájáról.

261. Görömbei András: Ratkó József köszöntése = Pedagógiai Műhely, 12. évf., 1986, 3. sz., 91–95.

262. Grezsa Ferenc: Az ének megmarad = Új Forrás, 18. évf., 1986, 3. sz., 85–88.

Recenzió a Hetek antológiájáról.

263. Kósa Ferenc: Levél Ratkó Jóskához = Pedagógiai Műhely, 12. évf., 1986, 3. sz., 97–99.

264. Kovács Dezső: Csoportkép megfakult háttérrel. A Hetek antológiájáról = Népszabadság, 44. évf., 1986. ápr. 19., 92. sz., 16.

265. Horpácsi Sándor: A Hetek antológiájáról = Magyar Ifjúság, 30. évf., 1986. ápr. 25., 17. sz., 26.

266. Bíró Zoltán: Megmarad-e az ének? = Napjaink, 25. évf., 1986, 4. sz., 29–30.

267. Kovács István: Szaggatott élménybeszámoló – a Hetek antológiája ürügyén = Tiszatáj, 40. évf., 1986, 4. sz., 37–39.

268. Bella István: Levél Nagykállóba = Élet és Irodalom, 30. évf., 1986. máj. 30., 22. sz., 11.

Elhangzott 1986. május 26-án Nagykállóban, Ratkó József szerzői estjén.

269. Füzi László: Jegyzetek „vidéki” könyvekről. Az ének megmarad – A Hetek költőinek antológiája = Forrás, 18. évf., 1986, 5. sz., 31–32.

270. G. Kiss Valéria: Az ének megmarad. A „Hetek” antológiájáról = Alföld, 37. évf., 1986, 5. sz., 36–41.

271. Varga Lajos Márton: Ratkó Józsefről = Alföld, 37. évf., 1986, 5. sz., 74–79.

272. Vinkó József: Kortársi drámák ‘85 = Könyvvilág, 31. évf., 1986, 5. sz., 36.

273. Szekrényesy Júlia: Szokás – kényszer. Rivalda ‘84–’85. Kilenc színmű = Élet és Irodalom, 30. évf., 1986. jún. 13., 24. sz., 10.

274. Takács István: Rivaldán innen és túl = Népszava, 114. évf., 1986. jún. 14., 139. sz., 8.

275. Bella István: Verset akartam hozni. Ratkó József köszöntése = Hangsúly, 4. évf., 1986. aug. 31., 35. sz.

276. Bíró Zoltán: Sors és szerep. Arcképvázlat az ötvenéves Ratkó József költészetéhez = Napjaink, 25. évf., 1986, 8. sz., 20–23.

277. Nagy István Attila: Félkenyér csillag = N. I. A.: Arcok és művek. Tanulmányok, kritikák Szabolcs-Szatmár felszabadulás utáni irodalmából. Nyíregyháza, 1986, Móricz Zigmond Megyei és Városi Könyvtár – Szabolcs-Szatmár Megyei Pedagógiai Intézet, 117–131. /Szabolcsi Téka, 2./

1987

278. Láng Gusztáv: Eredet és eredetiség. Ratkó József válogatott verseiről = Életünk, 24. évf., 1987, 2. sz., 173–178. = L. G.: Látványok és szövegek. Tanulmányok és kritikák. Miskolc, 2006, Felsőmagyarország, 35–42. /Vízjel/

279. Hoppál, Mihály: The role of shamanism in hungarian ethnic identity= Danubian Historical Studies, Vol. 1., 1987, No. 3., 34–43.

A 41. oldalon a Segítsd a királyt! című dráma óbéli Öregének táltos jellegéről.

280. Szekér Endre: A Hetek nemzedékéről. (Az ének megmarad antológiáról.) = Üzenet, 17. évf., 1987, 6. sz., 488–490.

281. Tarján Tamás (szerk.): Az ének megmarad – Hetek (versantológia). II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc, 1985. = Látóhatár, 1987, 6. sz., 182–192.

Az ének megmarad versantológia kritikai visszhangjából.

1988

282. János István: Szent István és a magyar irodalmi hagyomány = Szabolcs-szatmári Szemle, 23. évf., 1988, 4. sz., 359–368.

283. Berkes Erzsébet: „Irgalmas csend ül síkjainkon”? Margináliák az 1987-es Szép Versek lapjaira = Mozgó Világ, 14. évf., 1988, 6. sz., 119–123.

284. Hangsúly. Hangos irodalmi, művészeti folyóirat. 1983. november 14. – 1987. április 26. Repertórium . Összeáll., [bev.] Antall István. [Nyíregyháza – Budapest], [1988?], Kézirat, 116 p.

A repertórium az Előljáróbeszéd és a Hangsúly történetének rövid összefoglalása után részletezi minden egyes szám tartalmát, a közönség előtti felvételek helyét és idejét, a rádióadások időpontját, valamint a közreműködők névsorát. A Breviárium a szerkesztőséghez írt levelekből, illetve a Hangsúlyról szóló cikekkből is ad válogatást.

285. Szekér Endre: Hagyomány és nyelvújítás mai költői nyelvünkben. Budapest, 1988, Tankönyvkiadó, 94., 121., 106., 174.

1989

286. Szerepelemzés: Csikos Sándor István királyról = Kulissza, 1989, [1.] sz., [12–13.]

287. Jánosi Zoltán: Az anyaföld színeváltozása. Ratkó József költészetéről – két verse fényében – (József Attila; Nagy László) = Szabolcs-szatmári Szemle, 24. évf., 1989, 4. sz., 448–461.

288. Petheö Károly: Fogsor és pólyásbaba. Újabb válogatás a hatvani helytörténeti lexikon tervezett szócikkeiből = Hatvani Napló, 2. évf., 1989, 12. sz., [2.]

Az utolsó szócikk Ratkó Józsefről szól.

289. Zimonyi Zoltán: Visszapillantás. A Napjaink versrovata 1962–1977 = Z. Z.: Öt közelkép. Tanulmányok Féja Gézáról, Németh Lászlóról és az irodalmi folyóiratszerkezetről. Miskolc, 1989, [B.-A.-Z. Megyei Tanács Művelődésügyi Osztály – Magyar Írók Szövetsége Észak-Magyarországi Csoport], 167–181.

1990

290. Laczkó András: Ratkó József lírájának rétegei = Dunatáj, 13. évf., 1990, 1. sz., 22–33.

291. Fazekas Árpád: Orvosi vonatkozások Ratkó József költészetében = Kelet-Magyarország, 47. évf., 1990. márc. 24., 70. sz., 8. = Partium, 22. évf., 2013, 4. sz., 51–55.

292. Szíki [!Sziki] Károly: Emlékképek Ratkó Józsefről = Egri Újság, 2. évf., 1990. szept. 21., 6.

293. Nyilasy Balázs: A visszavétel stációi. Az újabb magyar költészet vizsgálatához.Adalékok az újabb magyar költészet vizsgálatához – I. rész = Mozgó Világ, 16. évf., 1990, 9. sz., 109–122. = Ny. B.: „A SZÓ társadalmi lelke”. [Budapest], 1996, Cserépfalvi Kiadó, 79–133.

1991

294. Király Etelka: Utam Ratkó Józsefhez = Szabolcs-szatmári Szemle, 26. évf., 1991, 1. sz., 105–107.

295. Szekér Endre: A Hetek nemzedékéről. (Az ének megmarad antológiáról.) = Sz. E.: Erős várunk a vers. Esszék, tanulmányok. Szerk. Füzi László. Kecskemét, 1991, Forrás Szerkesztősége, 79–82.

1992

296. Turcsány Péter: Nemzeti ünnep, 1983, Nagykálló = Új Magyarország, 2. évf., 1992. márc. 14., 63. sz., 11.

297. Szent István imája = Esztergom és Vidéke, 1992. aug. 14., 30–31. sz., 3.

298. Devecseri Zoltán: „Költő, segítsd a királyt!”. Megtartó erőt ad a jövőnek = Kisalföld, 48. évf., 1992. aug. 19., 196. sz., 10.

299. Antall István: Ratkó József hátországa = Kóstoló, [1.] évf., 1992. aug., [1.] sz., 9.

300. A Hangsúly. Ez a táj mindig jobban tudott oldani, mint kötni… = Rádióda, 1992, 23.

301. Tóth László: Félkenyér csillag = Emlékkönyv. Szerk. Tóth László. Nyíregyháza, 1992, Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola, 107–109.

1993

302. Kállai János: Kopjafa az egyszerűség költőjének = Kelet-Magyarország, 50. évf., 1993. ápr. 19., 90. sz., [1.]

303. Szentmihályi Szabó Péter: Mit mondana Ratkó József? = Új Magyarország, 3. évf., 1993. máj. 4., 102. sz., 9.

304. Kormány Margit: Ratkó József penyigei „hagyatéka”. Egy emlékezetes író-olvasó találkozó pillanatainak megidézése = Kelet-Magyarország, 50. évf., 1993. máj. 13., 110. sz., 12.

Egy 1966. október 30-án Penyigén tartott költői est leírása.

305. Gyüre Ágnes: Emlékező szabadcsapat = Kelet-Magyarország, 50. évf., 1993. jún. 17., 139. sz., 12.

1994

306. Kondor Jenő: A félelem és a remény költészete. (részlet) = Kelet Felől, 1. évf., 1994, 1. sz., 25–32.

307. –h– [Huszthy Ádám]: 946 nappal ezelőtt mentek ki az oroszok. Ratkó József emlékére = Igen, 6. évf., 1994, 1–2. sz., 40.

308. Margócsy József: Az irodalom helye az 50 éves újságban = Kelet-Magyarország, 51. évf., 1994. nov. 5., 262. sz., 13.

309. Bodnár István: Ratkó József költői nagysága = Kelet-Magyarország, 51. évf., 1994. nov. 8., 264. sz., 12.

Sánta Ferenc és Zombori Ottó nyilatkozik Ratkóról.

310. Szakolczay Lajos: Segítsd a királyt! Ratkó József drámájának ősbemutatója. Nyíregyháza – Nagy András László = Sz. L.: Kötél homokból. [Békéscsaba], 1994, Tevan, 156–160.

1995

311. Csépe Krisztina: „Mennyi ami még hátra van? Nem gondolom tovább magam”. Ratkó József = Új Magyarország, 5. évf., 1995. jan. 17., 14. sz., 11.

A Ratkó József Társaság néhány tagja – Kósa Ferenc, Dinnyés József, Fazekas István – szól Ratkóról s a Társaságról.

312. Katona Béla: Irodalmi utazások megyénkben = Kaleidoszkóp, 1995. máj., 14.

313. Hoppál Mihály: A sámánizmus helye a magyar kultúra történetében = Kapu, [8.] évf., 1995, 10–11. sz., 25–28.

A Segítsd a királyt! című dráma óbéli Öregének táltos jellegéről.

314. Karádi Zsolt: Kulturális élet = Porba hullott gyöngyszem. Nyíregyháza. Irod. szerk. Tóth M. Ildikó, szerzők: Karádi Zsolt, Kováts Dénes, Lenti István et al. Nyíregyháza, 1995, Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei, 84–103.

1996

315. Nagy István Attila: Félkenyér csillag. Ratkó József költészete = Versmondó, 4. évf., 1996, 1–2. sz., 6–9.

316. Cs. K. K. [Cs. Kovács Károly]: Egy drámabemutató évfordulójára = Karcagi Hírmondó, 9. évf., 1996. febr. 2., 5. sz., 6.

317. Futaky László: Ratkó József = Könyvtári Kis Híradó, 1. évf., 1996, 2. sz., 15–16. = F. L.: Könyvtári múltidéző. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Nyíregyháza, 1998, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Rím Könyvkiadó, [222]–[224.]

A szerző közli Ratkó József és Gacsó László levélváltását.

318. Pályi András: Egy karéj igazság = Színház [Eger], 1. évf., 1996, 2. sz., [1.]

319. Ratkó József = Színház [Eger], 1. évf., 1996, 2. sz., 2.

Az Új magyar irodalmi lexikon 3. kötetének szócikke.

320. T. T. [Tarján Tamás]: István király a színpadi hős = Színház [Eger], 1. évf., 1996, 2. sz., 2.

321. Görömbei András: Indulatos jegyzetek Ratkó József születésnapján = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 31. évf., 1996, 3. sz., 386–390.

322. Bugya István: Ki hiányzik közülünk? = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 31. évf., 1996, 3. sz., 390–391.

323. Ágh István: Gyalog csillag = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 31. évf., 1996, 3. sz., 391–393.

324. Margócsy József: Ratkó néhány ifjabbkori verse = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 31. évf., 1996, 3. sz., 405–415.

325. Magyar József: Az igazság igézetében = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 31. évf., 1996, 3. sz., 394–396.

326. Csikos Sándor: Ratkó ajándéka = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 31. évf., 1996, 3. sz., 397–398.

327. Bényei József: Halott költő árnyéka. Emlékmozaikok Ratkó Józsefről = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 31. évf., 1996, 3. sz., 398–403.

328. Margócsy József: Ratkó néhány ifjabbkori verse = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 31. évf., 1996, 3. sz., 405–415.

329. Jánosi Zoltán: Töredékek Ratkó Józsefről. – összegyűjtött versei kiadásának ürügyén – = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 31. évf., 1996, 3. sz., 418–422.

330. Serfőző Simon: A miheztartás végett = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 31. évf., 1996, 3. sz., 422–423. = Magyar Napló, 6. évf., 1994. okt., 16. sz., 43.

Elhangzott a Ratkó József Társaság megalakulása alkalmából.

331. Gál Sándor: Segítsd a költőt! = Heves Megyei Nap, 3. évf., 1996. júl. 13., 163. sz., [9.] = G. S.: Csupa Európa. Miskolc, 1998, Felsőmagyarország Kiadó, 90–91. = Gál Sándor Egybegyűjtött Művei. V. Írás és Irodalom. [Pozsony], 2005, AB-ART, 146–147. /Gál Sándor Egybegyűjtött Művei, 5./

332. Kósa Ferenc: Levél Ratkó Józsefhez = Heves Megyei Nap, 3. évf., 1996. júl. 27., 175. sz., [9.]

A szerző Levél Ratkó Jóskához című írásának részbeni újraközlése.

333. Gyüre Ágnes: Hatvanéves lenne Ratkó József. Emlékezés az „énekes-mindenes cselédre” = Új Kelet, 3. évf., 1996. júl. 29., 176. sz., 9.

334. Erdélyi Tamás: Hiányzik közülünk. Ratkó Józsefre emlékezik a Szemle legújabb száma = Új Kelet, 3. évf., 1996. aug. 9., 186. sz., 3.

335. Varga Lajos Márton: „Csak könnyeit nyeli.” Hatvanéves volna Ratkó József költő = Népszabadság, 54. évf., 1996. aug. 9., 186. sz., 10.

336. Gyüre Ágnes: Gyertya helyett virággal. Hatvan éve született Ratkó József – megemlékezés Nagykállóban = Új Kelet, 3. évf., 1996. aug. 10., 187. sz., [1.]

337. Nagy István Attila: Félkenyér csillag. Hatvan évvel ezelőtt született Ratkó József = Kelet-Magyarország, 53. évf., 1996. aug. 10., 187. sz., 10.

338. Bakajsza András: Varázsló aki voltál. (Ratkó József hatvanadik születésnapjára) = Kelet Felől, 3. évf., 1996, 8. sz., 36–39. = B. A.: Versek varázsa, harangok szólása. Nyíregyháza, 2000, Örökségünk, 64–66.

339. Fekete Gyula: Egy felejtésre ítélt költő ébresztése = Magyar Fórum, 8. évf., 1996. szept. 19., 38. sz., 7. = F. Gy.: Naplóm a történelemnek. 1941–2000. IV. 1993–2000. [Budapest], [2007], Trikolor Könyvkiadó Kft, 3006–3009.

340. Vasy Géza: A dalforma Ratkó József költészetében = Hitel, 9. évf., 1996, 10. sz., 91–96.

341. Bodnár István: Ratkó és az irodalomtörténelem. Sajnos felszabdalódott, pártparcellázódott az irodalom, a kulturális élet = Kelet-Magyarország, 53. évf., 1996. nov. 18., 269. sz., 13.

Riport Márkus Béla irodalomtörténésszel.

342. Berki Antal: Hétvégi beszélgetés Nagy András Lászlóval, a Móricz Zsigmond Színház egykori rendezőjével = Új Kelet, 3. évf., 1996. nov. 23., 274. sz., 5. = B. A.: Korrajz. Nyíregyháza, 2006, Aranymetszés Kulturális Egyesület, 222–226.

343. Sánta Ferenc tiszadobi felszólalása a Ratkó József Társaság alakuló ülésén = Partium, 4. évf., 1996. dec., [1.] sz., 12–15.

344. Kormány Margit: Irodalmi est Ratkóval = K. M.: Hagyományok Penyigén. Nyíregyháza, 1996, Rím Kiadó, 99–100.

345. Magyar Zoltán: Szent István a magyar kultúrtörténetben. Budapest, 1996, Helikon, 175.

346. Márkus Béla: A múlt nem mutatvány. Ratkó József összegyűjtött versei = M. B.: Démonokkal csatázva. Miskolc, 1996, Felsőmagyarországi Kiadó, 79–87.

347. Márkus Béla: „...eltiltott magunktól”. Segítsd a királyt! = M. B.: Démonokkal csatázva. Miskolc, 1996, Felsőmagyarországi Kiadó, 89–95.

348. Nagy István Attila: Félkenyér csillag. (Ratkó József költészete) = N. I. A.: A szóra bírt mindenség. (Műelemzések, tanulmányok). Nyíregyháza, 1996, Szerző, 126–137.

A szerző 1986-os tanulmányának bővített változata.

349. Nyilasy Balázs: A visszavétel stációi. Az újabb magyar költészet vizsgálatához = Ny. B.: „A SZÓ társadalmi lelke”. Budapest, 1996, Cserépfalvi Kiadó, 79–133.

350. Szekér Endre: Buda Ferenc. Szerk. Füzi László. [Kecskemét], 1996, Forrás Kiadó, 137–139.

A Hetekről.

1997

351. Görömbei András: Kisebbségi magyar irodalmak. (1945–1990). Debrecen, 1997, Kossuth Egyetemi Kiadó, 218–220.

Gál Sándor Ratkó Józsefnek ajánlott homok című versét elemzi a szerző.

352. Nagy István Attila: Királyt teremtett magának = Kelet-Magyarország, 54. évf., 1997. aug. 19., 193. sz., 11. = N. I. A.: Megrendezett pillanatok. Nyíregyháza, 2010, Szerző, 238–243.

1998

353. Zombori Ottó: Költői képek és a természettudományos gondolkodás = OSZK Híradó, 41. évf., 1998, 1–2. sz., 26–28.

354. Antall István: Ratkó József = Tokaji Hírek, 7. évf., 1998. aug. 15., 10.

355. Serfőző Simon: Ratkó József fája = Észak-Magyarország, 54. évf., 1998. aug. 22., 196. sz., 8. = Régiók határok nélkül – forradalmak befejezetlenül. Szerk. Serfőző Simon, munkatárs: Vass Tibor. Miskolc, 1999, Tokaji Írótábor Egyesület, 241–242. /Tokaji Írótábor Évkönyve, 8./

356. Bodnár István – Katona Béla: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei irodalmi utazások. Nyíregyháza, 1998, Kaleidoszkóp M. Bt., 12–13., 53., 98., 136–137.

357. Katona Béla: A költő és „halóföldje”: Ratkó József = K. B.: Táj és irodalom. Az irodalom Szabolcs-Szatmárban, Szabolcs-Szatmár az irodalomban. Nyíregyháza, 1998, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, 332–335.

358. N. T. [Nagyfalusi Tibor]: Ratkó József = SzegedtőlSzegedig. Antológia. II. kötet. Szerk. Simai Mihály. Szeged, 1998, Bába és társai KFT, 75–76.

359. Nagyfalusi Tibor: (Nem-)vers-történet = SzegedtőlSzegedig. Antológia. II. kötet. Szerk. Simai Mihály. Szeged, 1998, Bába és társai KFT, 80–82.

A szerző visszaemlékezésében elmondja Ratkó egyetemről való eltanácsolásának történetét.

360. Cs. Varga István: A Hetek körében = Cs. V. I.: Költő a Bódva-völgyben. Kalász László születésének 65. évfordulója tiszteletére. Szerk. Laki Lukács László. A borítót tervezte és a rajzokat készítette: Mezey István. Edelény, 1998, Városi Rendezvények Háza és Könyvtár, 50–55.

1999

361. Kun István: Elfeledett költő, megtagadott mártír = Tekintet, 12. évf., 1999, 1. sz., 24–28.

362. Antall István: „A korszerűtlen” versmondás. Ratkó József a pedagógus = Pedagógiai Műhely, 24. évf., 1999, 2. sz., 30–32.

363. Szűk Balázs: „Csönd sötétlik...”. (Ratkó József: Játék komolyan című versének elemzése) = Módszertani Lapok : Magyar, 6. évf., 1999. dec., 2. sz., 1–4.

364. Antal Miklós: Sámán Ratkó Jóska = Pedagógiai Műhely, 24. évf., 1999, 3. sz., 29–[30.]

365. [Kővári] – edit –: Egy vers, egy költő = Grafológia, 5. évf., 1999, 3. sz., 10–11.

366. A Hetek = Versmondó, 7. évf., 1999, 3–4. sz., 28–29.

367. (G. Gy.) [Glück György]: Ratkó József (1936–1989) = Te, 1. évf., 1999, 4. sz., 9.

368. Jánosi Zoltán: A drámába szőtt idő. A népballada funkciói Ratkó József verseiben = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 34. évf., 1999, 4. sz., [477]–490. = J. Z.: Fűszál és mindenség. Folklór és archaikum az újabb magyar irodalomban. Budapest, 2005, Holnap, 181–217. = J. Z.: „Árnyékodon állva: Babylon”. Archaikus és folklór-hatások az 1945 utáni magyar irodalom főbb műcsoportjaiban. Nyíregyháza, 2007, Bessenyei György Könyvkiadó, 193–220.

369. C. Tóth János: Szent István életműve – a keresztény magyar állam = Magyar Élet, 52. évf., 1999. júl. 3., 27. sz., 9.

370. Bodnár István: A dráma születése = Kelet-Magyarország, 56. évf., 1999. aug. 21., 194. sz., 3.

371. Cs. Nagy Ibolya: Az istváni „bűnök”. Tűnődő sorok Ratkó József drámájáról = Reformátusok Lapja, 43. évf., 1999. aug. 22., 34. sz., 4.

372. Márkus Béla: István, a magyarok első királya = Reformátusok Lapja, 43. évf., 1999. aug. 22., 34. sz., 6.

373. Jánosi Zoltán: Népballada és korértelmezés Ratkó József költészetében = Hitel, 12. évf., 1999, 9. sz., 89–101.

374. (cs. kovács) [Károly]: Tíz éve hunyt el Ratkó József = Magyar Fórum, 11. évf., 1999. szept. 23., 38. sz., 13.

375. Csontos Gabriella: Tíz éve hiányzik Ratkó József = Új Hónap, 1. évf., 1999. okt., 34.

376. Babosi László: Ratkó József hagyatékából = Hitel, 12. évf., 1999, 10. sz., 92.

377. Buda Ferenc: Rendteremtés. Jegyzetlapjaimból = Forrás, 31. évf., 1999, 10. sz., 46–51. = Buda Ferenc: Rendkeresés. Jegyzetlapjaimból. Budapest, 2009, Holnap Kiadó, 37–38.

Buda Ferenc beszéde, melyet Ratkó József fejfájának avatásán mondott el 1990-ben a nagykállói temetőben (46–47. p.).

378. Szentmihályi Szabó Péter: Önsorsrontó irodalom = Ökotáj, 8. évf., 1999, 20–21. sz., 57–58.

379. Jánosi Zoltán: A szöveg-szintű művészi archaizálás kérdéséhez = Névtani Értesítő, 21. évf., 1999, 414–419.

380. Grezsa Ferenc: Az ének megmarad. A Hetek antológiája = G. F.: Vonzások és vallomások. Tanulmányok, kritikák. Szerk. Olasz Sándor. Szeged, 1999, Tiszatáj könyvek, 250–257.

381. Jánosi Zoltán: A lázadás bölcsőhelye. (Népmese, szerep és küldetéstudat az induló Ratkó József lírájában.) = Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltári Évkönyv XIII. Főszerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1999, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, 269–280. /A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai. I. Évkönyvek, 13./

2000

382. Ószabó István: Szolgáltál elég tisztességgel. (Ratkó Józsefről) = Partium, 1999/2000, tél, 38–39.

Elhangzott Ratkó József sírjánál, Nagykállóban 1999. szeptember 13-án.

383. Jánosi Zoltán: „A kő alól”. Ratkó József költészetéről = Bárka, 8. évf., 2000, 3. sz., 68–77. = J. Z.: Idő és ítélet. Miskolc, 2001, Felsőmagyarország Kiadó, 262–279.

384. Kocsis István: „Feltámadásról való ének” Hatvanban = Könyvtári Levelező/lap, 12. évf., 2000, 4. sz., 13–14. = Kapcsolat, 9. évf., 2000, 2. (23.) sz., 2.

Beszámoló a 2000. március 31-én megtartott hatvani Ratkó József emlékülésről.

385. Magyar József: In memoriam Ratkó József = Vándordiák, 2000. máj., 10. sz., 13.

A Ratkó-breviárium bevezetője.

386. Vári Fábián László: Tisztának a tisztát őrizzük meg! = Korunk, 3. folyam 11., 2000, 7. sz., 67–68.

387. Ágh István: Gyalogcsillag = Á. I.: Ahogy a vers mibennünk. Budapest, 2000, Széphalom Könyvműhely, 326–328.

388. Hamar Péter: Irodalmi hagyományok Szabolcs-Szatmár-Beregben = Szabolcs-Szatmár-Bereg. Szerk. Zoltai Dénes, Vachter Péter. Nyíregyháza, 2000, 34.

389. Hegedűs Sándor: Cigányábrázolás a magyar költészetben. Piliscsaba, 2000, Konsept-H Kiadó, 157–158.

Ratkó Dankó Pista című verséről.

390. Monostori Imre: „Nem tudom az istent bemérni, nem ad jelet.” Vonások Ratkó József költői portréjára = M. I.: Mesterek és kortársak. Tanulmányok, kritikák, emlékezések. Miskolc, 2000, Felsőmagyarország Kiadó, 112–117.

391. Praznovszky Mihály: Gizella alakja a magyar történelmi drámákban = Gizella királyné. (985 k. – 1060). Főszerk. Géczi János, vendégszerk. Koszta László, Homonnai Sarolta. Veszprém, 2000, Vár Ucca Tizenhét – Művészetek Háza, 236–241.

392. C. Tóth János: Szent István életműve – a keresztény magyar állam = C. T. J.: Misterium Hungarorum. A magyarok titka. [Székesfehérvár], 2000, Magyarországért, Édes Hazánkért Kiadó, [111]–143.

393. Vasy Géza: „Egyetlen esély: bátor arcunk”. Ratkó József költészetéről = V. G.: Tárgyiasság és látomás. Versek, portrék, motívumok napjaink költészetéből. Budapest, 2000, Krónika Nova Kiadó, 76–88.

394. Vasy Géza: „Hanglemez ez a Föld”. A dalforma Ratkó József lírájában = V. G.: Tárgyiasság és látomás. Versek, portrék, motívumok napjaink költészetéből. Budapest, 2000, Krónika Nova Kiadó, 89–94.

2001

395. Koroknay Gyula: Lap egy emlékkönyvből. Ismeretlen Ratkó-vers és egy közöletlen portré = Kelet-Magyarország, 58. évf., 2001. jan. 13., 11. sz., 9.

A cikk közli Pál Gyula festőművész Ratkó Józsefről készített portréját is.

396. Más ég, más föld = Versmondó, 9. évf., 2001, 3–4. sz., 42.

A Más ég, más föld című Hetek-antológia ismertetése.

397. Babosi László: Előszó Ilia Mihály feljegyzéséhez = Hitel, 14. évf., 2001, 9. sz., 79–82.

A tanulmány részleteket közöl Ratkó József és Ilia Mihály levelezéséből is.

398. Ilia Mihály: Följegyzések Ratkó József: Törvénytelen halottaim című verséről = Hitel, 14. évf., 2001, 9. sz., 82–85.

399. Vasy Géza: Hetek – hétországban = Új KönyvPiac, 11. évf., 2001. szept., 20.

400. Balázs Ildikó: „A múltat is teremteni kell”. Ratkó József Segítsd a királyt! című drámájának üzenete = A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 2001. Szerk. Kováts Dániel. Sárospatak, 2001, 199–208.

401. Jánosi Zoltán: A másik Déva. Ratkó József „balladás verseinek” korértelmezése = J. Z.: Idő és ítélet. Miskolc, 2001, Felsőmagyarország Kiadó, 280–304.

402. Cs. Jónás Erzsébet: Ratkó József Viszockij‑fordításai (1) = A nyelv szerepe Európa kultúrájában. A „Magyar Tudomány napja 2001” alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Nyíregyháza, 2001, MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Test., 65–67. /Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Füzetei, 15./

2002

403. Ratkó Józsefné: [Mi, József Attila nem is oly késői utódai…] = Kállai 2, 4. évf., 2002, 2. sz., [2.]

404. [Cím nélkül.] = Kállai 2, 4. évf., 2002, 2. sz., [2–3.]

Ügynökjelentések Ratkó Józsefről. A TH archívumából. Közreadta: Ratkó Józsefné.

405. Czakó Gábor: Az ősök pillantása = Hitel, 15. évf., 2002, 4. sz., 42–44. = Cz. G.: Beavatás. Az eldobható föld. Budapest, 2002, Boldog Salamon Kör, 69–73.

406. Pomogáts Béla: Az ének megmarad. Visszatekintés Ratkó Józsefre = Új Horizont, 30. évf., 2002, 4. sz., 103–104. = P. B.: A szigettenger költészete. Magyar líra a huszadik század utolsó évtizedében. Budapest, 2005, Littera Nova Kiadó, 219–221.

407. Babosi László: „Kedves Illyés Gyula Bácsi!”. Illyés Gyula és Ratkó József levelezése = Hitel, 15. évf., 2002, 5. sz., 101–109.

408. Mezei Anna: Kedves olvasmányom = Visegrádi Hírek, 18. évf., 2002. jún., 8.

A Segítsd a királyt! című drámáról.

409. Bakonyi István: A költő és törvénytelen halottai. (Ratkó Józsefről) = B. I.: Az igazmondás igénye. Interjúk, olvasónaplók, kritikák. Miskolc – Székesfehérvár, 2002, Felsőmagyarország Kiadó – Kodolányi János Főiskola, 134–137.

410. Cs. Jónás Erzsébet: Ratkó József Viszockij‑fordításai (2) = Nyelvek és kultúrák találkozása. A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai. Összefoglalók kötete. Szeged, 2002, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, 70.

411. Cs. Jónás Erzsébet: Ratkó József költészetének jellemző alakzata a Viszockij‑fordításokban = A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 10 éves jubileumi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai II . Nyíregyháza, 2002. szeptember 28–29. [Szerk. Sikolya László, Páy Gábor]. Nyíregyháza, 2002, MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Test., 530.

412. Cs. Nagy Ibolya: Az istváni „bűnök” = Cs. N. I.: Kérdez az idő. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Miskolc, 2002, Felsőmagyarország, 483–486.

2003

413. Babosi László: »Bory Zsolt csöndes és újabban kevés szavú költő«. – Ratkó József Bory Zsoltról – = Könyvtári Kis Híradó, 8. évf., 2003, 1. sz., 28.

414. Babosi László: Ratkó József 1955-ös „afférja” a Szabolcs-Szatmári Néplappal. Egy eddig publikálatlan Ratkó kézirat(ról) = Könyvtári Kis Híradó, 8. évf., 2003, 2. sz., 32–34.

415. Jánosi Zoltán: Egy szélbe írt folyóirat fejfájára. Hangsúly – Nyíregyháza, 1983. november 14. – 1987. április 26. = Új Holnap, 48. évf. (új folyam), 2003, 2. sz., 112–116.

416. Jánosi Zoltán: Nyírfatűz. Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmának újabb évtizedei = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 38. évf., 2003, 2. sz., [185]–202.

417. Jánosi Zoltán: „Egy földön, egy hazában”. A megyeszékhelyen kívüli irodalomkutatás és hagyományápolás Szabolcs-Szatmár-Beregben = Honismeret, 31. évf., 2003, 3. sz., 106–110.

418. Jánosi Zoltán: István király példája – a „kreónok” földjén = Magyar Napló, 15. évf., 2003, 4. sz., 18–19.

419. Cs. Jónás Erzsébet: Az eltűnt idő nyomában. Ratkó József két Viszockij-fordítása – nyelvi-kulturológiai ismeretközvetítés mint műveltségi területek integrációja a műfordításban = Modern Nyelvoktatás, 9. évf., 2003, 4. sz., [46]–54.

420. Babosi László: Ratkó József töredékes Bartók-tanulmányának rekonstrukciója. »A bartóki szintézis megvalósításának lehetőségei a magyar irodalomban« = Hitel, 16. évf., 2003, 5. sz., 96–116.

421. Nagy Gábor: Ratkó József, a halottak költője = Hitel, 16. évf., 2003, 11. sz., 100–116. = N. G.: Az olvasás tétje. Tanulmányok, kritikák. Budapest, 2003, Magyar Napló – FÓKUSZ Egyesület, 17–39.

422. Babosi László: „Kedves Miklós Bátyám!”. Ratkó József levelei Horváth Miklóshoz = Partium, 12. évf., 2003, tél, 27–37.

423. Bakajsza András: Szépíróink dr. Béresért és Cseppjeiért. Nyíregyháza, 2003, Örökségünk Kiadó, 26–32.

424. Bodnár István: Tiszán innen, Tiszán túl. Irodalmi barangolások. Nyíregyháza, 2003, Kaleidoszkóp M. Bt., 66–67., 72., 81.

425. Czakó Gábor: Mindenszentek = Cz. G.: Beavatás. Magánállamok. Budapest, 2003, Boldog Salamon Kör, 237–241.

426. Cs. Jónás Erzsébet: A „kutya”‑metafora Ratkó József költői világában = Szemiotikai szövegtan. Szerk. Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. Szeged, 2003, JGYF Kiadó, 47–69.

427. Cs. Jónás Erzsébet: Pesni Vladimira Vysockogo v poezii Jožefa Ratko = Slavica Szegediensia. (A SZE JGYTF Orosz Tanszéki jubileumi kötete.) Szeged, 2003, 35–46.

428. Szitha Mária: Élő halottaim = Sz. M.: Irodalmi arcképcsarnok. Nyíregyháza, 2003, Örökségünk, 146–149.

2004

429. Babosi László: Bevezető Ratkó József, Nagy András László és Kolin Péter tervezetéhez = Könyvtári Kis Híradó, 9. évf., 2004, 1. sz., 21–22.

430. Bakajsza András: Szépíróink dr. Béresért és Cseppjeiért = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 39. évf., 2004, 1. sz., [51]–63. = Stádium, 2. évf., 2013, 2. sz., 9–11.

431. Babosi László: Előszó Ratkó József Vadvirágok című filmnovellájához = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 39. évf., 2004, 3. sz., [333]–335.

432. Kamarás István: Irodalomközvetítés az olvasótáborokban = Iskolakultúra, 14. évf., 2004, 3. sz., 63–78.

433. Cs. Jónás Erzsébet: Integrált nyelvi-kulturális kérdések egy Viszockij-vers fordításai kapcsán = Modern Nyelvoktatás, 10. évf., 2004, 4. sz., [60]–71.

434. Orosz János: Emlékezés Ratkó Józsefre, halálának 15. évfordulóján = Könyvtári Kis Híradó, 9. évf., 2004, 4. sz., 20.

435. Babosi László: „Látható a halálon át is…”. Beszélgetés Jánosi Zoltán irodalomtörténésszel Nagy Lászlóról és Ratkó Józsefről az általa gondozott új Nagy László-verseskötetek megjelenése alkalmából = Partium, 13. évf., 2004, nyár, 43–47.

436. Karádi Zsolt: „Sok szörnyű csodafajzat van...”. Adalékok Ratkó József Antigoné-fordításához = Partium, 13. évf., 2004, ősz, 54–57. = „Tudásalapú gazdaság és életminőség”. A „Magyar Tudomány Napja 2004” alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása (szekcióülések). Szerk. Galó Miklós, Vass Lajosné. Nyíregyháza, 2005, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Kuratóriuma, 117–121. /Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Füzetei, 21./ = Tariménes, 2. évf., 2006, 1. sz., 125–129.

437. Babosi László: „Ratkónak, M[argit].-nak levelet írtam...”. Adalékok Nagy László és Ratkó József barátságához = Partium, 13. évf., 2004, ősz, 23–24.

438. (antall) [István]: www.mzsk.hu/hangsuly. A hangos folyóirat már nemcsak hangszalagon hangos = Hangsúly Hírlevél, 1. évf., 2004. nov. 14., 1. sz., [1.]

439. [Antall István]: Mindenek előtt Ratkó József = Hangsúly Hírlevél, 1. évf., 2004. nov. 14., 1. sz., [2.]

440. Bugya István: „…fogadott földem fölött tündöklik szárnyam nyoma…” = Szabó Tibor festőművész gödöllői kiállítása elé. Gödöllői Galéria 2004. április 30 – május 9. Gödöllő, 2004, Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. Gödöllő – Cavaletta Művészeti Egyesület Gödöllő.

441. Jánosi Zoltán: A megyei irodalmi élet fórumai = J. Z.: Nyírfatűz. Szabolcs-Szatmár-Bereg újabb irodalma. Nyíregyháza, 2004, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete, 19–41.

442. Jánosi Zoltán: A megyei irodalom kutatásának újabb évtizedei = J. Z.: Nyírfatűz. Szabolcs-Szatmár-Bereg újabb irodalma. Nyíregyháza, 2004, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete, 42–60.

443. Jánosi Zoltán: A lázadás bölcsőhelye. Népmese, szerep és küldetéstudat az induló Ratkó József lírájában = J. Z.: Nyírfatűz. Szabolcs-Szatmár-Bereg újabb irodalma. Nyíregyháza, 2004, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete, 110–121.

444. Jánosi Zoltán: „Új évszak kellene”. Ratkó József összegyűjtött versei = J. Z.: Nyírfatűz. Szabolcs-Szatmár-Bereg újabb irodalma. Nyíregyháza, 2004, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete, 122–128.

445. Jánosi Zoltán: István király példája – a „kreónok” földjén. Ratkó József drámáiról = J. Z.: Nyírfatűz. Szabolcs-Szatmár-Bereg újabb irodalma. Nyíregyháza, 2004, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete, 129–132.

446. Jánosi Zoltán: Töredékek Ratkó Józsefről = J. Z.: Nyírfatűz. Szabolcs-Szatmár-Bereg újabb irodalma. Nyíregyháza, 2004, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete, 187–191.

447. Cs. Jónás Erzsébet: Kettős portré villanófényben. Ratkó József és Vlagyimir Viszockij = Nyelvészet és interdiszciplinaritás. Köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára. I. Szerk. Tóth Szergej, Navracsics Judit. Szeged – Veszprém, 2004, Generalia, 51–61.

2005

448. Babosi László: „Kedves Illyés Gyula Bácsi!”. Illyés Gyula és Ratkó József levelezése = Hitel, 15. évf., 2002, 5. sz., 101–109.

2003

449. Babosi László: „Kedves Miklós Bátyám!”. Ratkó József levelei Horváth Miklóshoz = Partium, 12. évf., 2003, tél, 27–37.

450. Babosi László: „Ratkónak, M[argit].-nak levelet írtam...”. Adalékok Nagy László és Ratkó József barátságához = Partium, 13. évf., 2004, ősz, 23–24.

2005

451. Babosi László: Dékány Károly levelei Ratkó Józsefhez = Tariménes, 1. évf., 2005, 1. sz., 96–103.

452. Babosi László: „Vigyázzatok, ha közelíttek hozzá…”. Ratkó József életrajza I. rész (1936–1966) = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 40. évf., 2005, 1. sz., [107]–123.

453. Antall István: Élmény és gyakorlat. Ratkó József pedagógiai nézetei = Pedagógiai Műhely, 30. évf., 2005, 2. sz., 16–20.

454. Jánosi Zoltán: A helyi irodalom és az irodalomtörténet-írás = Pedagógiai Műhely, 30. évf., 2005, 2. sz., 21–28.

455. Babosi László: „Hogyan kell verset olvasni?”. Ratkó József tankönyv-töredéke = Pedagógiai Műhely, 30. évf., 2005, 4. sz., 61–64.

456. Jánosi Zoltán: Ratkó József élete és öröksége = Partium, 14. évf., 2005, ősz, 49–55.

457. Vasy Géza: Ratkó József = Napút, 7. évf., 2005, 10. sz., 176–177.

458. Csikos Sándor: A történelem színpadán = Élned, halnod. A munkatáboroktól az 1956-os forradalomig. Szerk. Kövesdy Zsuzsa, Kozma László. Budapest, 2005, Kairosz Kiadó, 250–251.

459. Jánosi Zoltán: „Rabok vallatják szabadságomat”. Nyelv és igazság Ratkó József életművében = Cselekvő irodalom. Írások Görömbei András tiszteletére. Szerk. Bertha Zoltán, Ekler Edina. Budapest, 2005, 275–296.

460. Cs. Jónás Erzsébet: Semanticeskij analiz vengerskogo perevoda Vysockogo v interpretácii poeta-perevodčika Jožefa Ratko = Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXVI. Szerk. Szathmári István. Budapest, ELTE, 2003–2005, [281]–304.

461. Cs. Jónás Erzsébet: Viszockij új magyar fordításai = Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. Szerk. Cs. Jónás Erzsébet, Székely Gábor. Pécs – Nyíregyháza, 2005, MANYE – Bessenyei György Könyvkiadó, 229–234.

462. Kocsis István: Huszonöt éve hunyt el Ratkó József. (Elhangzott a költő halálának évfordulóján Nagykállóban) = Hatvani kalendárium. 2005. Szerk. Bacsa Tibor, Kocsis István, Sisa Tamásné. Főszerk. Bacsa Tibor. Hatvan, 2005, Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 38–39.

463. Marik Sándor: A lázadó ember, az örök forradalmár. Ratkó József költőről beszél Antall István újságíró = Általuk híres e föld. Kilencvenkilenc interjú három megyéből. Szerk. Ésik Sándor. Debrecen, 2005, In-Forma Kiadó, 292–295.

464. Orosz János: A Nagykállói Ratkó József Városi Könyvtár története = Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtártörténetéből. 1952–2002. 1. Közkönyvtárak. Főszerk. Futaky László. Nyíregyháza, 2004, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, [555]–590.

2006

465. Antall István: Annektált temetők. Ratkó József és a határon túli irodalom = Nyelvünk és Kultúránk, 36. évf., 2006, 1–2. sz., 26.

466. Noviczki Miklós: 70 éve született Ratkó József költő. A 23. érettségi tétel = Kór-Házunk, 3. évf., 2006, 2. sz., 18. = Stádium, 1. évf., 2012, 1. sz., 2.

467. Antall István: (…) halálomat hozd világra! Ratkó József hetvenéves. (1936. augusztus 9. Pesterzsébet – 1989. szeptember 13. Debrecen) = Új Horizont, 34. évf., 2006, 3. sz., 158.

468. János István: Emlékezés Ratkó Józsefre = Pedagógiai Műhely, 31. évf., 2006, 3. sz., 68–69.

469. Nagy Zsuka: „Leszek haláltól ronthatatlan” = Könyvtári Kis Híradó, 11. évf., 2006, 3–4. sz., 40–41.

A Nyíregyházi Főiskolán rendezett Ratkó-konferenciáról.

470. Antall István: (…) halálomat hozd világra! Ratkó József 70 éves. (1936. augusztus 9., Pesterzsébet – 1989. szeptember 13., Debrecen) = Versmondó, 14. évf., 2006, 5–6. sz., 15.

471. Antall István: Ratkó emlékére = Kelet-Magyarország, 63. évf., 2006. aug. 9., 185. sz., 4.

472. Pósa Zoltán: Jobban tudjuk a jövőt a múltnál. Magyar költő és az értelmiség missziója. Ratkó József születésének hetvenedik évfordulójára emlékeznek ma Nagykállóban = Magyar Nemzet, 69. évf., 2006. aug. 9., 216. sz., 15.

Interjú Antall Istvánnal.

473. [Marik Sándor]: Hetven éve született Ratkó József = Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Napló, 2. évf., 2006. aug. 10., 26. sz., 3.

Interjú Antall Istvánnal. Marik Sándor: A lázadó ember, az örök forradalmár. Ratkó József költőről beszél Antall István újságíró [ Általuk híres e föld. Kilencvenkilenc interjú három megyéből. Szerk. Ésik Sándor. Debrecen, 2005, In-Forma Kiadó, 292–295.] című interjú rövidebb változata.

474. Cs. Jónás Erzsébet: „Leszek haláltól ronthatatlan”. Gondolatok a nyíregyházi Ratkó József emlékkonferencia után = Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Napló, 2. évf., 2006. szept. 21., 30. sz., 8.

475. Albert Zsuzsa: Legenda Ratkó Józsefről. Albert Zsuzsa, Antall István, Ágh István, Babosi László, Buda Ferenc, Bugya István, Jánosi Zoltán, Kocziszky Éva, Nagy András László és Serfőző Simon kerekasztal-beszélgetése = Hitel, 19. évf., 2006, 9. sz., 84–104.

476. Antall István: (…) halálomat hozd világra! Ratkó József 70 éves. (1936. VIII. 9. Pesterzsébet – 1989. IX. 13. Debrecen) = Magyar Napló, 18. évf., 2006, 9. sz., 70.

477. Hetven éve született Ratkó József költő, drámaíró. Megkésett megemlékezés az 1936. augusztus 9-én született Ratkó József, József Attila-díjas költőről = Zagyva-Völgye, 2. évf., 2006, 11. sz., 5.

478. [Antall István]: Ratkó József költő Magyar Örökség-díjas! = Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Napló, 2. évf., 2006. dec. 14., 41. sz., [1.], 2.

Antall István El nem évülő priusz című beszéde a díjátadáskor.

479. Berki Antal: István király legendája = B. A.: Korrajz. Nyíregyháza, 2006, Aranymetszés Kulturális Egyesület, 226–227.

480. Bugya István: Vallomás a költészetről = Bessenyei almanach. A Bessenyei Társaság Évkönyve. 2005. Szerk. Csermely Tibor. Nyíregyháza, 2006, Bessenyei Irodalmi Társaság, 65–71.

481. Cs. Jónás Erzsébet: Önvallomásos költői énképek a műfordításban. Viszockij Lírai dala Ratkó József fordításában = A világ nyelvei és a nyelvek világa A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Vol. 2/1. Szerk. Klaudy Kinga, Dobos Csilla. Pécs – Miskolc, 2006, MANYE – Miskolci Egyetem, 382–387.

482. Cs. Jónás Erzsébet: Detrakció a versfordításban (Viszockij: Nyinka Ratkó József fordításában) = Nyelvi modernizáció. MANYE XVI. Összefoglalók kötete. Szerk. Dróth Júlia. Gödöllő, 2006, MANYE – SZIE GTK, 34.

483. Kalász Márton: Keserű torkú ének. Ratkó Józsefről = K. M.: Atossza királynő álma. Tanulmányok, esszék, kritikák. 1966–2005. Budapest, 2006, Kortárs Kiadó, 64–66.

2007

484. – ács – [Cs. Kovács Károly]: Posztumusz és priusz = Karcagi Hírmondó, 20. évf., 2007. jan. 12., 2.

485. Antall István: „Leszek haláltól ronthatatlan…”. A rádiós szerkesztő Ratkó József = Kortárs, 51. évf., 2007, 1. sz., 51–59.

486. Buda Ferenc: Ratkó József ürügyén = Pedagógiai Műhely, 32. évf., 2007, 1. sz., 116. = Buda Ferenc: Rendkeresés. Jegyzetlapjaimból. Budapest, 2009, Holnap Kiadó, 312–314.

Tóth Sándor szobrászművész Ratkó-domborművének avatóbeszéde.

487. Babosi László: „Kedves Miskám”. Ratkó József és Váci Mihály kapcsolatáról – levelezésük tükrében = Pedagógia Műhely, 32. évf., 2007, 2. sz., 88–102.

488. Farkas László: A cenzúra. Egy fejezet az Új Írás történetéből = Tekintet, 20. évf., 2007, 2. sz., 39–52.

Ratkó és az Új Írás kapcsolatáról.

489. Antall István: El nem évülő priusz. A történelem Ratkó József (1936–1989.) költészetében = Szín, 12. évf., 2007, 2–3. sz., 100.

490. Laczkó András: Halottakkal élőkért. Ratkó József: Törvénytelen halottaim című verséről = Hévíz, 15. évf., 2007, 2–3. sz., 78–84.

491. Cs. Varga István: Szent István kultusza irodalmunkban = Új Hegyvidék, 2. évf., 2007, 3–4. sz., 110–115.

492. Tánczos Krisztina: Ratkó József munkásságának európai orientációja = Versmondó, 15. évf., 2007, 3–4. sz., 13–16.

493. Glüch Csaba: Szent István, a magyar lét gyémánttengelye = Kisalföld, 62. évf., 2007. aug. 18., 193. sz., 16.

Interjú Cs. Varga Istvánnal a Szent István-drámákról.

494. Babosi László: „Énekelek melegebb fényű romlatlan csillagokért”. Beszélgetés Dinnyés József „daltulajdonossal” Ratkó Józsefről = Partium, 16. évf., 2007, ősz, 87–95.

495. Jánosi Zoltán: A „törvénytelen halott”. Ratkó József emlékezete = Debreceni Disputa, 5. évf., 2007, 11–12. sz., 37–41.

496. Babosi László: „Tamás bácsival gyakran találkoztam…”. Ratkó József és Kiss Tamás kapcsolatáról – levélváltásaik tükrében = Debreceni Disputa, 5. évf., 2007, 11–12. sz., 24–31.

497. Ószabó István: Két vallomás = Debreceni Disputa, 5. évf., 2007, 11–12. sz., 35–36.

498. Vékony Gábor: „Emelj magadhoz, bűnöst, engem is,…”. Ratkó József Segítsd a királyt! című drámájáról = Debreceni Disputa, 5. évf., 2007, 11–12. sz., 42–44.

499. Zalán Tibor: Összes termemet egy almáért = Debreceni Disputa, 5. évf., 2007, 11–12. sz., 32–34.

500. Fazekas István: Tokaji tűnődések = F. I.: Megnyerhető veszteségeink. Budapest, 2007, Hungarovox Kiadó, 113–119.

501. .. Harsányi Gézáné: Kálló kincsei. Előszó. Bene János. Nagykálló, 2007, Nagykálló Városi Önkormányzat, 145–147.

502. Jánosi Zoltán: „Élő fa az idő, és égig ér”. Ratkó József Segítsd a királyt! című drámájának születése, színpadra állítása, időszerkezete és folklórösztönzései = J. Z.: „Árnyékodon állva: Babylon”. Archaikus és folklór-hatások az 1945 utáni magyar irodalom főbb műcsoportjaiban. Nyíregyháza, 2007, Bessenyei György Könyvkiadó, 269–287.

503. Jánosi Zoltán: István király példája – a „Kreónok” földjén. Archaikus impulzusok és történelmi tapasztalat Ratkó József drámáiban = J. Z.: „Árnyékodon állva: Babylon”. Archaikus és folklór-hatások az 1945 utáni magyar irodalom főbb műcsoportjaiban. Nyíregyháza, 2007, Bessenyei György Könyvkiadó, 265–268.

504. Cs. Jónás Erzsébet: Paralellizmy figur i tropov v perevode = Mir russkogo slova i russkoe slovo v mire. Materialy XI Kongressa Meždunarodnoj associacii prepodavatelej russkogo âzyka i literatury. Varna, 17–23 sentâbrâ, 2007 g. Red. Vladova, I., Mančev, V. Sofia, 2007, Heron Press, 363–368.

2008

505. Görömbei András: A Ratkó József-díjas Vári Fábián László laudációja három tételben = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 43. évf., 2008, 2. sz., [261]–265.

Elhangzott 2007. november 28-án a nyíregyházi díjátadó ünnepségen a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.

506. Babosi László: „Bujdosva a jövő elvadult útjain”. Beszélgetés Bugya Istvánnal = Életünk, 46. évf., 2008, 6–7. sz., 61–73.

507. Babosi László: Ratkó József Negyven év, negyven vers című kisesszé-sorozatához = Életünk, 46. évf., 2008, 6–7. sz., 75.

508. [Ratkó Józsefné]: Sánta Ferencre emlékezve = Nagykállói Hírmondó, 18. évf., 2008, 7. sz., 5.

A szerző idézi Sánta Ferenc megemlékezését Ratkó Józsefről, amely az I. Országos Ratkó József Vers- és Prózamondó Versenyen hangzott el.

509. Kósa Ferenc: Szent pillanatok = A nyíregyházi Széchenyi István Közgadasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Évkönyve az iskola fennállásának 90. évfodulójára. 1918–2008 . Szerk. Pomichálné Piros Gyöngyvér. Nyíregyháza, 2008, Széchenyi István Közgadasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, 143–150. = Pedagógiai Műhely, 34. évf., 2009, 1. sz., 91–95. = A város (vissza)vár. Életképek Nyíregyházáról. Szerk. Bodnár István, Karádi Zsolt. Nyíregyháza, 2012, Örökségünk Könyvkiadó Kft., 125–134.

510. Laczkó András: Halottakkal élőkért. – Ratkó József: Törvénytelen halottaim – = L. A.: Versvilágok II. – szabálytalan értelmezések –. Dunaharaszti, 2008, NAP Alapítvány, 20–27.

511. Laczkó András: „...fölénk magasodó Ratkó József”. – Vigyázva lépek – = L. A.: Varga Rudolf versvilágai. – Tizenkét szabálytalan értelmezés –. Budapest, 2008, Saluton, 105-113.

512. Németh István Péter: Tánc = Művek lexikona. Harmadik kötet. Pip–Z. Kötetszerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándorné. Budapest, 2008, Magyar Nagylexikon Kiadó, 477–478.

A Tánc. Fábry Zoltánnak című vers elemzése.

2009

513. Ószabó István: Ratkó Józsefről = Tariménes, 5. évf., 2009, 1. sz., 63–65.

514. Babosi László: Ratkó József életrajza II. rész. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 44. évf., 2009, 3. sz., [385]–409.

515. Babosi László: Ratkó József életrajza III. rész. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 44. évf., 2009, 4. sz., [525]–553.

516. Babosi László: „Magasles és bunkerek közt”. Nagy Gáspár levelei Ratkó Józsefhez = Hitel, 22. évf., 2009, 5. sz., 31–39.

517. Babosi László: „Magasles és bunkerek között”. Nagy Gáspár levelei Ratkó Józsefhez = Hitel, 22. évf., 2009, 5. sz., 31–39.

518. Babosi László: „Álmodjál a jó hazáról, pörölj a jó hazáért”. Czine Mihály Ratkó Józsefhez írt levelei = Tariménes, 5. évf., 2009, 2. sz., 43–48.

519. Babosi László: Az idő hangsúlyai. Beszélgetés Ratkó Józsefről Nagy András László rendezővel = Magyar Szemle, 18. évf., 2009, 9–10. sz., [91]–113.

520. Babosi László: „Reményt, kitartást üzen…”. Beszélgetés Serfőző Simon költővel Ratkó Józsefről = Hitel, 22. évf., 2009, 11. sz., 99–108.

521. Albert Zsuzsa: Ratkó József. (1936–1989) = A. Zs.: Irodalmi legendák, legendás irodalom. 6. [Pécs], [2009], Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, [157]–189.

Antall István, Ágh István, Babosi László, Buda Ferenc, Bugya István, Jánosi Zoltán, Kocziszky Éva, Nagy András László és Serfőző Simon történetei.

522. Cs. Jónás Erzsébet: Âzykovye sredstva vyraženiâ „skrytiâ sebâ”. (Analiz perevoda stihotvoreniâ „Syt â po gorlo...” V. Vysockogo vengerskim poètom Jožefom Ratko) = Cs. J. E.: „Én írok levelet magának...”. Orosz szerzők fordításstilisztikai vizsgálata. Nyíregyháza, 2009, Bessenyei György Könyvkiadó, 128–135.

523. Cs. Jónás Erzsébet: „Net menâ – â pokinul Raseû” Vysockogo i ego vengerskie perevody. (Jóžef Ratko 1968 – Šandor Dudaš 2004) = Cs. J. E.:„Én írok levelet magának...”. Orosz szerzők fordításstilisztikai vizsgálata. Nyíregyháza, 2009, Bessenyei György Könyvkiadó, 136–146.

524. Cs. Jónás Erzsébet: Mesto perevodov pesen poeta-barda Vysockogo v poezii Jožefa Ratko = Cs. J. E.: „Én írok levelet magának...”. Orosz szerzők fordításstilisztikai vizsgálata. Nyíregyháza, 2009, Bessenyei György Könyvkiadó, 167–178.

525. Nagy Gábor: Organikusság és logika egy tudósi életműben. Gondolatok Jánosi Zoltán „Kő alatti fény”. Ratkó József és „két” nemzedéke című könyve kapcsán = N. G.: Az értelmezésig és tovább. Tanulmányok, kritikák. Miskolc, 2009, Felsőmagyarország Kiadó, 170–176. /Vízjel/

2010

526. Bodnár István: Segítsd a királyt! = Nyíregyházi Műsorkalauz, 28. évf., 2010, 10. sz., 23.

527. Petrik Béla: „Ragyog az októberi erdő, ragyog az októberi nap”. Az 1985 októberében rendezett lakiteleki Antológia-est = Hitel, 23. évf., 2010, 10. sz., 49–55. = P. B.: A népi-nemzeti mozgalom történeteiből. Miskolc, 2012, Felsőmagyarország Kiadó, 2012, 91–100.

528. Jánosi Zoltán: A „törvénytelen halott”. Ratkó József élete és műve = J. Z.: Barbárok hangszerén. Társadalom és antropológia XX. századi irodalmunk életműveiben. Budapest, 2010, Holnap Kiadó, 67–[78.]

529. Matuz Viktória: A nemzeti identitás keresése az 1945 utáni magyar irodalomkritikában = Irodalom, nemzet, identitás. Szerk. Jankovics József, Nyerges Judit. Budapest, 2010, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 269–275.

A Hetekről is.

2011

530. Csontos János: Csillagok, hangsúlyok, perbeszédek. Szakolczay Lajosról, Kő Pálról és Ratkó Józsefről = Magyar Napló, 23. évf., 2011, 1. sz., 68–69.

531. Szabóné Cseh Ágnes: Ratkó József hagyatéka Nagykállóban = Versmondó, 19. évf., 2011, [1.] sz., tavasz, 48–51.

532. Csomós Szabolcs: Ratkó József levele dr. Béres Józsefhez = PM, 36. évf., 2011, 2. sz., 114. = Stádium, 2. évf., 2013, 5. sz., 12.

533. Babosi László: „…a nézők idegkötegeit tartom a kezemben”. Beszélgetés Csikos Sándor színművésszel Ratkó Józsefről = Pedagógiai Műhely, 36. évf., 2011, 2. sz., 116–122.

534. Jánosi Zoltán: Ratkó József 75. születésnapján = Pedagógiai Műhely, 36. évf., 2011, 2. sz., 83–84.

535. Fenyvesi Félix Lajos: Egy kenyéren. Ratkó József hetvenötödik évére = Evangélikus Élet, 76. évf., 2011. aug. 14–21., 33–34. sz., 18.

536. Petraskó Zoltán: Emlékezés Ratkó Józsefre = Nyíregyházi Napló, 18. évf., 2011. szept. 16., 33. sz., 13.

537. Matyikó Sebestyén József: Ratkó József „ismeretlen” üzenete = Búvópatak, 10. évf., 2011, 10. sz., 16.

A Forradalmi napló című versről.

538. Németh István Péter: Egy nagy vers margójára = Búvópatak, 10. évf., 2011, 10. sz., 18–19.

A Tánc. Fábry Zoltánnak című vers elemzése.

2012

539. Bugya István: „Nem hal ki az ének”. Töredékes emlékek és közbevetett gondolatok Ratkó Józsefről = Stádium, 1. évf., 2012, 1. sz., 2.

540. Babosi László: „…a róla való beszélgetés voltaképpen befejezhetetlen…”. Beszélgetés Buda Ferenc költővel Ratkó Józsefről = Stádium, 1. évf., 2012, 1. sz., 4–5.

541. Babosi László: „Nekem Fábián Zoltán a barátom volt”. Ratkó József és Fábián Zoltán kapcsolata – levelezésük tükrében = Vár, 8. évf., 2012, 1. sz., 111–127.

542. Babosi László: „Az egész országnak egy nagy olvasótáborra lenne szüksége”. Beszélgetés Kocsis István ny. könyvtárigazgatóval Ratkó Józsefről és az olvasótábori mozgalomról = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 21. évf., 2012, 5. sz., 50–58.

543. Kubik Anna: Gizella-ünnep = Hitel, 25. évf., 2012, 5. sz., 40–42.

544. Babosi László: „Segítsd a királyt!”. Beszélgetés Csikos Sándor színművésszel Ratkó Józsefről = Agria, 2012, nyár, 160–169.

545. Futaky László: Ratkó József „kétsorosáról” és annak forrásvidékéről = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 47. évf., 2012, 1. sz., 95–97.

546. Bodnár István: Színpadon a király! = A város (vissza)vár. Életképek Nyíregyházáról. Szerk. Bodnár István, Karádi Zsolt. Nyíregyháza, 2012, Örökségünk Könyvkiadó Kft., 161–162.

547. Madár János: „Minden fában lélek lakik” = Muravidék, 2012, 20. sz., 35–37.

2013

548. Antall István: Görömbei András szerkesztő úr = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 48. évf., 2013, 2. sz., 110–112.

549. Babosi László: A moralitás esztétikuma. Beszélgetés a hatvanéves Antall Istvánnal Ratkó Józsefről és a Hangsúly című hangos folyóiratról = Magyar Napló, 25. évf., 2013. júl., [7. sz.], 34–48.

550. Babosi László: A költészet: csoda. Beszélgetés Ószabó István költővel Ratkó Józsefről és a Partium Irodalmi Társaságról = Partium, 22. évf., 2013, ősz, 3. sz., 88–97.

551. Ágh István: A Hetek költői együtt és életművükben = Magyar Napló, 25. évf., 2013. dec., [12.] sz., 34–35.

2014

552. Babosi László: „Örökké etalon marad”. Sánta Áronnal – Ratkó Józsefről = Stádium, 3. évf., 2014, 1. sz., 8–9.

553. Szentmihályi Szabó Péter: Sarkosan fogalmazva. 1853 = Magyar Hírlap, 47. évf., 2014. febr. 19., 42. sz., 7.

554. Bugya István: „a szabadság és a szerelem hologramja…”. Ratkó József szobra előtt = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 49. évf., 2014, 3. sz., 3–6.

555. Babosi László: „Irodalom = élet”. Ratkó József és Margócsy József levélváltásai = SzSzBSz, 49. évf., 2014, 3. sz., 7–24.

556. Kövesdi Ágnes (összeáll.): „mert ÉNEK, s így elpusztíthatatlan”. Hommage à Ratkó József = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 49. évf., 2014, 3. sz., 25–42.

557. „Szolgálni fénnyel és erővel”. Kerekasztal-beszélgetés Ratkó Józsefről – Antal Attila, Antal Balázs, Babosi László, Béres József, Gerliczki András, Karádi Zsolt = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 49. évf., 2014, 3. sz., 43–53.

558. Marik Sándor: „Az írás olyan volt neki, mint az isteni kinyilatkoztatás”. Ratkó Józsefről Antall István irodalmi szerkesztővel = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 49. évf., 2014, 3. sz., 54–64.

559. Bugya István: Ratkó József szobra előtt = Partium, 23. évf., 2014, 3. sz., 49–52.